Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt
Đạo Phật Ngày Nay
XÃ HỘI HỌC PHẬT GIÁO 

 
 
  .. .. .. .. ...........................
................................THƠ CỦA HT. THUYỀN ẤN
.....Kính dâng hương hồn Mẹ.     HT. Thuyền Ấn
.....Trăng Sáng.     HT. Thuyền Ấn
.....Xuân hoa nở.    HT. Thuyền Ấn
.....Hãy đứng dậy.    HT. Thuyền Ấn
.....Trăng Sáng.     HT. Thuyền Ấn
 

.......................THƠ CỦA TT. THÍCH GIÁC TOÀN
.....Tặng Phẩm Dâng Đời. TT. Thích Giác Toàn
.....Chứng Tích  Hành Hương Tứ Đại Danh Sơn.   TT. Thích Giác Toàn
.....Xuân Hạ Thu Đông.     TT. Thích Giác Toàn
.....Hải Đảo Tâm Linh.     TT. Thích Giác Toàn
.....Phương Tâm Ca.   TT. Thích Giác Toàn
.....Cuối Chân Trời (I). TT. Thích Giác Toàn
.....Cuối Chân Trời (II). TT. Thích Giác Toàn
.....Dấu ấn thời gian   TT. Thích Giác Toàn
.....Những con số kỳ diệu     TT. Thích Giác Toàn
 

........................THƠ CỦA CHƯ TÔN GIÁO PHẨM
....Thi kệ của Thiền sư Thích Thanh Từ
.....Mẹ Tôi.    Sư Bà Thể Quán
.....Ngày về Phật.     Ni Trưởng Như Thanh
.....Tuyển Tập Thơ của Ni Trưởng Như Thanh.
.....Đạo Trường Siêu Thanh.    (tập thơ, Unicode font)    Tỳ-kheo Giác Chánh
.....Thuyền trí tuệ  (thơ)   Ni trưởng Huỳnh Liên
 

............................THƠ CỦA CHIÊU ĐỀ TĂNG
.....Tâm nguyện người xuất gia.     Chiêu đề Tăng 
.....Trở về cố hương.     Chiêu đề Tăng 
.....Hoa rụng trong đêm.    Chiêu đề Tăng 
.....Trở lại Hương Sơn  Chiêu Đề Tăng
.....Hoa rụng sân chùa   Chiêu Đề Tăng
.....Khuyên Em   Chiêu Đề Tăng 
.....Suy tư trong đêm   Chiêu Đề Tăng 
.....Tận hưởng phút bình minh     Chiêu Đề Tăng 
.....Hành trang gởi bạn     Chiêu Đề Tăng
.....Cảnh tỉnh    Chiêu Đề Tăng
.....Bài thơ gởi bạn    Chiêu Đề Tăng
.....Tâm sự đêm mưa     Chiêu Đề Tăng
.....Xuân nhắn gởi   Chiêu Đề Tăng
.....Hỏi xuân    Chiêu Đề Tăng
.....Ý xuân    Chiêu Đề Tăng
 

............................THƠ CỦA THÍCH NHẬT TỪ 
....Hành trang vào đời.   (tuyển tập)   Thích Nhật Từ
.....Xuân. (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Huyễn mộng.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Chữ Tâm.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Hội Nhập.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Tùy duyên bất biến.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Tự tại.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Chân như và bất nhị.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Mất dấu.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Ngược dòng thế giới.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Thiền định cho đời.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Chuyện đời thật giả.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Hai nẻo đạo đời.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Thương đời.    (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Vào đời độ sanh.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Ba ngôi báu và năm điều đạo đức. Thích Nhật Từ
.....Những vần thơ ngụ ngôn (I).   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Vu-lan nhớ Mẹ.    (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Dòng tâm thức.     Thích Nhật Từ
.....Phát hiện minh châu. (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Sống.    Thích Nhật Từ
.....Kệ mở kinh.    Thích Nhật Từ dịch Việt và Anh
.....Xuân Khách Thiền.     (tuyển tập)   Thích Nhật Từ
.....Tuyển tập thơ Xuân năm 1990.   Thích Nhật Từ
.....Trước những thăng trầm.    Thích Nhật Từ
.....Tâm hạnh người xuất gia.    Thích Nhật Từ
.....Trăm năm.   Thích Nhật Từ
 

...........................THƠ CỦA THÍCH THIỆN HỮU
.....Nụ đào nở hoa(tập thơ)   Thích Thiện Hữu
....Chuổi anh lạc con phủ phục dâng lên Mẹ.     (tập thơ)  Thích Thiện Hữu
....Mani như ý con kính dâng Thầy.    (tập thơ)  Thích Thiện Hữu
.....Sương rơi ngọn cú.     Thích Thiện Hữu
.....Bùn đất toả hương.     Thích Thiện Hữu
.....Vang vọng tiếng lừa.     Thích Thiện Hữu
.....Tìm em.     Thích Thiện Hữu
.....Còn phơ phất mãi.      Thích Thiện Hữu
.....Đóa hoa hướng nội.     Thích Thiện Hữu
.....Nụ cười trong cõi thanh tâm.     Thích Thiện Hữu
.....Lặng thinh.     Thích Thiện Hữu
.....Bóng liên đài.     Thích Thiện Hữu
.....Hoa khô kim cương.     Thích Thiện Hữu
.....Bước nhàn siêu.     Thích Thiện Hữu
.....Vẽ đẹp trần ai.     Thích Thiện Hữu
.....Giọt nước công viên.     Thích Thiện Hữu
.....Đường vào thiên thu.     Thích Thiện Hữu
.....Lời mẹ âu cơ.     Thích Thiện Hữu
.....Đóa Sen Linh Thứu.     Thích Thiện Hữu
.....Bặt dấu trần ai.     Thích Thiện Hữu
.....Khích lại hiện hữu.     Thích Thiện Hữu
.....Hành trang lội ngược.     Thích Thiện Hữu
.....Xuân thăng hoa    Thích Thiện Hữu
.....Xuân là tất cả   Thích Thiện Hữu
.....Xuân xoá sổ  Thích Thiện Hữu
.....Thong dong  Thích Thiện Hữu
.....Ðình tiền trong cõi thiên thần  Thích Thiện Hữu
.....Tiêu dao  Thích Thiện Hữu
.....Ðơn côi  Thích Thiện Hữu
.....Sát-na hoá kiếp  Thích Thiện Hữu
.....Vẫn đấy  Thích Thiện Hữu
.....Hành trình lội ngược  Thích Thiện Hữu
.....Siêu tục    Thích Thiện Hữu
.....Ngày về   Thích Thiện Hữu
.....Đừng nói tiếng chia ly   Thích Thiện Hữu
.....Đình tiền trong cõi thiên thần   Thích Thiện Hữu
.....Tinh khôi    Thích Thiện Hữu
.....Xuân thăng hoa    Thích Thiện Hữu
.....Xuân nhớ ai   Thích Thiện Hữu
.....Hôn cõi hư vô     Thích Thiện Hữu
.....Vẫn bóng sương mờ     Thích Thiện Hữu
.....Đêm đông trong nguyên sơ      Thích Thiện Hữu
.....Tỉnh ngộ      Thích Thiện Hữu
.....Tiêu dao       Thích Thiện Hữu
.....Miền đất lạ       Thích Thiện Hữu
.....Suối Nguồn    (thơ)   Thích Thiện Hữu
.....Đạo Đời Mênh Mông     (thơ)   Thích Thiện Hữu
.....Đây Đâu Phải Phù Du     (thơ)   Thích Thiện Hữu
.....Tuyệt Thế Tinh Anh     (thơ)   Tk . Thích Thiện Hữu
.....Độc Ẩm Nhất Điểm Trà     (thơ)  Tk . Thích Thiện Hữu
.....Viết Lại     (thơ)  Tk . Thích Thiện Hữu
.....Hoa Lá Cành       (thơ)  Trích từ tập thơ GIÓ BỤI  - T.K. Thiện Hữu
.....Mở Lối Vô Hành  (thơ)  Trích từ tập thơ GIÓ BỤI  - T.K. Thiện Hữu
.....Một Đường Về    (thơ)  Trích từ tập thơ GIÓ BỤI  - T.K. Thiện Hữu
.....Nhận Diện   (thơ)   Trích từ tập thơ GIÓ BỤI  - T.K. Thiện Hữu
.....Trích Thi Tập: Một Thoáng Thiên Thu (thơ)  T.K.Thiện Hữu-2008
.....Trích Thi Tập: Một Thoáng Thiên Thu (tt) (thơ)  T.K.Thiện Hữu
 

............................THƠ CỦA THÍCH NGUYÊN HÙNG
.....Thuyền không.     Thích Nguyên Hùng
.....Không môn.     Thích Nguyên Hùng
.....Nghe mưa.     Thích Nguyên Hùng
.....Thở. Thích Nguyên Hùng
.....Quán. Thích Nguyên Hùng
.....Học. Thích Nguyên Hùng
.....Thể nhập.   Thích Nguyên Hùng
.....Trở về nương tựa.   Thích Nguyên Hùng
.....Dấu tích hương xưa .   Thích Nguyên Hùng
.....Vô đề.   Thích Nguyên Hùng
.....Một chút.    Thích Nguyên Hùng
.....Ngủ gật.    Thích Nguyên Hùng
.....Trăng.     Thích Nguyên Hùng
.....Ngỡ.         Thích Nguyên Hùng
.....Thơ dâng Mẹ Cha (tuyển).        Thích Nguyên Hùng
.....Xuân (tuyển).       Thích Nguyên Hùng
.....Thiền (tuyển).    Thích Nguyên Hùng
.....Chuyển hoá.    Thích Nguyên Hùng
.....Mẹ về.   Thích Nguyên Hùng
.....Hoá thân    Thích Nguyên Hùng 
.....Hiến dâng  Thích Nguyên Hùng 
.....Rong chơi    Thích Nguyên Hùng 

 
THƠ CỦA THÍCH PHƯỚC HUỆ

.....Cầu Nguyện    (thơ)   Thích Phước Huệ
.....Tin Mẹ Mất   (thơ)   Thích Phước Huệ
.....Ngày Mẹ Mất   (thơ)   Thích Phước Huệ
.....Về Thăm Mẹ   (thơ)   Thích Phước Huệ

 

THƠ CỦA HOA  LỤC BÌNH

.....Tìm lại thời gian    (thơ)   Hoa lục Bình
.....Vui tu học (thơ) Hoa Lục Bình
.....Đi tìm    (thơ)    Hoa Lục Bình
.....Xuân về khắp nẻo   (thơ)   Hoa Lục Bình
.....Nhớ ơn thầy    (thơ)   Hoa lục Bình

 

.......................THƠ CỦA THÍCH NHẤT THANH
.....Mẹ và thơ.    Nhất Thanh
.....Chùm thơ Yên Tử.     Nhất Thanh
.....Cõi tang.      Nhất Thanh
.....Lặng lẽ nơi này.     Nhất Thanh
.....Ngắm núi.    Nhất Thanh
 

................................THƠ CỦA DU TRỐC TỬ
.....Về lại thăm nhà.     Du Trốc Tử
.....Đi tìm bóng tôi.     Du Trốc Tử
.....Buổi ta về.    Du Trốc Tử
.....Nỗi niềm phố thị.   Du Trốc Tử
.....Trước mộ phần sám hối.     Du Trốc Tử 
.....Cuộc lữ   Du Trốc Tử 

......................THƠ CỦA THÍCH NỮ TUỆ ĐĂNG
.....Qua Cầu.      Thích nữ Tuệ Đăng
.....Bọt nước ca.      Thích nữ Tuệ Đăng
.....Chiêu niệm mẹ hiền.     Thích nữ Tuệ Đăng
.....Ước nguyền.   Thích Nữ Tuệ Đăng
.....Tình Mẹ    Thích nữ Tuệ Đăng
.....Em thơ   Thích nữ Tuệ Đăng
.....Một Thoáng Hương Bay     (thơ)    Thích nữ Tuệ Đăng
.....Một Thoáng Hương Bay     (thơ - tiếp theo)   Thích nữ Tuệ Đăng
 

...................THƠ CỦA THÍCH NỮ CHÂN NGUYÊN
.....Cõi Thiền.     Thích Nữ Chân Nguyên
.....Mười lăm năm hoài niệm.    Thích Nữ Chân Nguyên
.....Vẫn một vầng trăng.   Thích Nữ Chân Nguyên
.....Dừng Chân.    Thích Nữ Chân Nguyên
.....Xuân Không.   Thích Nữ Chân Nguyên
.....Mộng - Tỉnh.    Thích Nữ Chân Nguyên
.....Tĩnh Lặng.     Thích Nữ Chân Nguyên
.....Vết chân thường     Thích Nữ Chân Nguyên
.....Một Ngày   Thích Nữ Chân Nguyên
 

............................THƠ CỦA THÍCH GIÁC HIỆP
.....Tuệ Chiếu   Thích Giác Hiệp
.....Nhàn du   Thích Giác Hiệp
.....Ra đi   Thích Giác Hiệp
.....Trở về    Thích Giác Hiệp
.....Mùa thi     Thích Giác Hiệp
.....Trần lao   Thích Giác Hiệp
.....Sơn cước    Thích Giác Hiệp

.....................THƠ CỦA THÍCH NHUẬN THẠNH
.....Lửa từ bi    Thích Nhuận Thạnh
.....Nắng nội ngàn      Thích Nhuận Thạnh
.....Đoá vô ưu      Thích Nhuận Thạnh
.....Suối Tào Khê    Thích Nhuận Thạnh
.....Thăm núi     Thích Nhuận Thạnh
.....Hương Lòng   Thích Nhuận Thạnh
.....Xứ Quảng  Thích Nhuận Thạnh
.....Vườn xưa   Thích Nhuận Thạnh
.....Quê Mẹ  Thích Nhuận Thạnh
.....Xuân Hoa Nghiêm  Thích Nhuận Thạnh
.....Mừng Phật Đản Sanh    (thơ)  Thích Nhuận Thạnh
.....Buổi Học Đầu Tiên   (thơ)   Thích Nhuận Thạnh
.....Bến cũ   (thơ)   Thích Nhuận Thạnh
.....Bóng nước    (thơ)   Thích Nhuận Thạnh
.....Lục Bát Tình Cha  (thơ)   Thích Nhuận Thạnh
.....Mộng cũ  (thơ)   Thích Nhuận Thạnh
.....Xóm cũ  (thơ)   Thích Nhuận Thạnh

............................THƠ CỦA THÍCH QUẢNG LỰC
.....An Cư Vui Đạo.     Thích Quảng Lực
.....Quét.     Thích Quảng Lực
.....Niềm an lạc trong mùa Hạ.     Thích Quảng Lực
.....Nối bước chân Phật.    Thích Quảng Lực
 

................................THƠ CỦA NGỌC CHÚC
.....Nhịp sống.     (tuyển tập)   Ngọc Chúc 
.....Xuân.    Ngọc Chúc
.....Tình Ba.    Ngọc Chúc
.....Mẹ tôi.     Ngọc Chúc
 

................................THƠ CỦA TIỂU KHUÊ
.....Xuân Không Nhà.   Tiểu Khuê
.....Hoa Chiều.    Tiểu Khuê
.....Điệp Thố Tâm Tình.  Tiểu Khuê
.....Bụi đời    Tiểu Khuê 
.....Mênh mông quá     Tiểu Khuê 
 

.......................THƠ CỦA THÍCH THÔNG THIỀN
.....Lời kẻ đăng trình.     Thích Thông Thiền
.....Vu lan nhớ ba.      Thích Thông Thiền
 

.........................THƠ CỦA THÍCH THÔNG BÁC
.....Mừng Phật đản.   Thích Thông Bác
.....Niêm hoa.     Thích Thông Bác
.....Tự dâng    Thông Bác 
 

.................................THƠ CỦA TÂM VĂN
.....Mười thương mẹ.    Tâm Văn
.....Vu-lan ngày ấy.      Tâm Văn
.....Tình Cha.       Tâm Văn
.....Mẹ ơi.    Tâm Văn
 

........................THƠ CỦA THÍCH ĐỒNG TRÍ
.....Hiểu và thương   Thích Đồng Trí
.....Dưới cội bồ-đề  Thích Đồng Trí
.....Hành trình kỷ niệm   Thích Đồng Trí
.....Hồi đầu   Thích Đồng Trí
.....Nguồn thương lẽ sống     Thích Đồng Trí
.....Dẫn lối     Thích Đồng Trí
.....Tiếng Lòng Mùa Thu   (thơ)    Thích Đồng Trí
.....Nén hương cầu nguyện    Thích Đồng Trí
 

..............................THƠ CỦA TUỆ MINH
.....Âm Giai Pháp Nhũ.    Tuệ Minh
.....Ba ngàn năm một kiếp luân hồi.    Tuệ Minh
 

.........................THƠ CỦA QÚY TĂNG NI KHÁC
.....Cảm  tác.      Thích Vạn Hạnh
.....Đạo và Đời.     Thích Hồng Minh
.....Niệm Phật đêm trăng.     Thích Chúc Luân
.....Dòng đời.     Thích Minh Thuận
.....Đóa hồng dâng Mẹ.    Thích Nữ Vân Liên
.....Rồi Cũng Bèo Mây Tâm Chơn
.....Tình Xuân Tâm Chơn
.....Viếng Tháp Bảy Tầng Tâm Chơn
 

.............................,.THƠ CỦA THANH SƠN
.....Đại nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm.   Thanh Sơn
.....Xuân thiền hành     Thanh Sơn
.....Hạ quán niệm.  Thanh Sơn
.....Thu tự tại    Thanh Sơn
.....Đông thúc liễm     Thanh Sơn
.....Nguyện cầu.     Thanh Sơn 
.....Mẹ sanh con cha đặt tên.    Thanh Sơn 
.....Máu chảy ruột mềm    Thanh Sơn
.....Vòng sanh hóa     Thanh Sơn
.....Hai lần tang tóc    Thanh Sơn
.....Tâm       Thanh Sơn
.....Cầu nguyện hoà bình   Thanh Sơn
.....Giổ cha khóc thầy    Thanh Sơn
.....Mười hai đại nguyện Quán Thế Âm   Thanh Sơn
.....Tâm dược phương      Thanh Sơn
.....Vườn hoa đạo    Thanh Sơn
.....Ta, tâm    Thanh Sơn
 

.................THƠ CỦA VÔ TÂM - THIỆN ANH LẠC
.....Hoá kiếp.      Vô Tâm - Thiện Anh Lạc
.....Một ngày sáu thời.   Vô Tâm - Thiện Anh Lạc
.....Tỉnh mộng.     Vô Tâm-Thiện Anh Lạc
.....Trăng tròn.    Thiện Anh Lạc
.....Ngắm Trăng.    Thiện Anh Lạc
.....Thu.  Thiện Anh Lạc
.....Tán Thán.    Thiện Anh Lạc
 

...............................THƠ CỦA THANH TRÚC
.....Mùa xuân không tính.   Thanh Trúc
.....Nẻo về quê xưa.   Thanh Trúc
.....25 Thế Kỷ Hoài HươngThanh Trúc
 

.................................THƠ CỦA DƯƠNG HOÀI
.....Lặng lẽ một bóng hình.     Dương Hoài
.....Nhỏ giọt.     Dương Hoài
.....Chiều quê.     Dương Hoài
 

...............,.THƠ CỦA VÕ MINH LONG CHÂU
.....Uống Nước Nhớ Nguồn.      Võ Minh Long Châu
.....Y Nguyên.      Võ Minh Long Châu
.....Sá gì đâu một cõi đi về!   Tâm Minh Hạnh
 

..................................THƠ CỦA THÚY VINH
.....Một đi hai về.     Thúy Vinh
.....Nhớ núi.     Thúy Vinh
.....Tranh tết quê nhà.    Thúy Vinh
.....Khúc đồng dao tháng bảy      Thúy Vinh
.....Về chùa    Thúy Vinh 
 

...........................,.THƠ CỦA PHẠM THƯ CƯU
.....Vô thường ca.      Phạm Thư  Cưu
.....Hòa âm mây trời.      Phạm Thư  Cưu
.....Mẹ như vầng trăng tròn đầy    Phạm Thư  Cưu
.....Giao  mùa   Phạm Thư  Cưu 
.....Một cõi không đâu     Phạm Thư Cưu 
 

...........................,.THƠ CỦA HẠT CÁT
.....Ðối kính.    Hạt Cát
.....Xin chớ hỏi    Hạt Cát
.....Thuyền không.   Thích Nguyên Hùng; Hạt Cát dịch ra Hán Việt
.....Sơn xuân. Lộng Chương;   Hạt Cát dịch ra Hán Việt
.....Bạch mộ vân.  Hạt Cát
.....Mẹ quê.   Hạt Cát
.....Ngắm mây  (thơ)   Hạt Cát
 

.................,.THƠ CỦA NGUYỄN THIÊN CHƯƠNG
.....Gõ vào cửa không.    Nguyễn Thiên Chương
.....Từ hoa A lan nhã    Nguyễn Thiên Chương
.....Quê xứ thanh bình      Nguyễn Thiên Chương
.....Sông Nước Lênh Đênh   Nguyễn Thiên Chương
 

  THƠ CỦA MẶC GIANG
.....Tuyển tập thơ Mặc Giang _ 46
.....Lại Thương Về Miền Trung Mặc Giang
.....Hồn non nước Mặc Giang
.....Bài ca Mẹ Việt Nam Mặc Giang
.....Trả ta sông núi Mặc Giang
.....Dõng dạc tuyên ngôn Mặc Giang
.....Ta bước đi Mặc Giang
.....Việt Nam ngạo nghễ Mặc Giang
.....Tưởng nhớ Trần Nhân Tôn Và Huyền Trân Công Chúa Mặc Giang
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 51
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 52
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 53
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 54
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 55
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 56
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 57
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 58
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 59
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 60
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 61
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 62
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 63
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 64
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 65
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 66
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 67
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 68
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 69
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 70
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 71
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 72
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 73
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 74
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 75
.....
Tuyển tập 10 bài mới - thơ Mặc Giang
.....
Hỏa Hoạn Điêu Tàn Mặc Giang
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 76
.....
Tuyển Tập 10 bài -thơ Mặc Giang - 77
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 78
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 79
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 80
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 81
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 82
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 83
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 84
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 85
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 86
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 87
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 88
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 89
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 90
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 91
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 92
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 93
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 94
.....
Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 95
.....Nước Việt kiêu hùng Mặc Giang
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 96
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 97
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 98
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 99
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 100
.....Lại Thương Về Miền Trung Mặc Giang
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 101
.....Tuyển tập 10 bài - thơ Mặc Giang - 102
.....Lại Thương Về Miền Trung Mặc Giang
.....Thương Người Miền Trung Mặc Giang
.....Quán Âm Thị Kính Việt Nam 1 & 2 Mặc Giang
.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-1 Mặc Giang
.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-2 Mặc Giang
.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-3 Mặc Giang
.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-4 Mặc Giang
.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-5 Mặc Giang
.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-6 Mặc Giang
.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-7 Mặc Giang
.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-8 Mặc Giang
.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-9 Mặc Giang
.....10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-10 Mặc Giang

 

 

THƠ CỦA NHƯ TẠNG

.....Trở Về Thăm Mẹ          Như Tạng
.....Cha Sống Mãi Giữa Đời Con             Như Tạng
.....Những Giọt Ðời             Như Tạng 
.....Không Ai Thóat Khỏi Luật Vô Thường            Như Tạng
.....Nhớ về Tiền kiếp     (thơ)     Như Tạng
.....Từ Ðông Sang Hạ    (thơ)    Như Tạng
.....Hương Thủy          (thơ)    Như Tạng
.....Chùa Trung Hòa     (thơ)    Như Tạng
.....Duyên Đã Mãn       (thơ)    Như Tạng
.....Một lối nhìn    (thơ )    Như Tạng
.....Lòng còn Ngoảnh lại   (thơ )   Như Tạng
.....Từ những Ðịa danh   (thơ )   Như Tạng
.....Xin đừng hỏi   (thơ )  Như Tạng
.... Cành Lưu ly   (thơ)   Như Tạng
.... Tình Xuân Ý Hạ  (thơ)   Như Tạng
.... Một Loài Hoa   (thơ)   Như Tạng
.... Hoa Xưa    (thơ)     Như Tạng
.... Mùi Hương Trên Cỏ Úa  (thơ)  Như Tạng 

THƠ CỦA NGHIÊM XUÂN CƯỜNG

.....Ai Mà Hơn Ai              Nghiêm Xuân Cường
.....Âm Vang Một Ngày Mùa Đông         Nghiêm Xuân Cường
.....Bên Giòng Sông Ni Liên              Nghiêm Xuân Cường
.....Thênh Thanh Lối Về         Tập thơ Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường
.....Bên Trầm Hương       (thơ)     Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Biển và Ngày Vui        (thơ)     Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Bóng Mát Thương Yêu   (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Cánh Chim Nhỏ Bé   (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Bước Bình An Hạnh Phúc Ở Lòng Ta    (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Xuân Bất Tận     (thơ)    Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Xây Nhà Trên Cát    (thơ)    Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Vô Thường   (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Vô Lượng Tâm   (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Vô Ích    (thơ)    Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Vô Đề     (thơ)    Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Từng Bước Yên Vui    (thơ)     Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Bóng Mát Thương Yêu   (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Bước Chân Hạnh Phúc   (thơ)  Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường 
.....Tiếng Ru Êm   (thơ)  Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Nghe Tiếng Mênh Mông   (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Thanh Tịnh Hương  (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Nguyện Đi Như Một Giòng Sông  (thơ)  Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Một Chuyến Đi   (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Trái Tim Của Mẹ   (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Mẹ Là Phật Độ Con Qua Khổ Hải     (thơ)  Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường

.....Mây Sẽ Về Đâu  (thơ)   Tịnh Nghiêm_Nghiêm Xuâm Cường

.....Như Mây Trôi Đi  (thơ)   Tịnh Nghiêm_Nghiêm Xuâm Cường

.....Mây Trắng Thong Dong   (thơ)   Tịnh Nghiêm_Nghiêm Xuâm Cường

.....Phật Cùng Ta Mỉm Cười  (thơ)   Nghiêm Xuân Cường

.....Nghiệp    (thơ)   Nghiêm Xuân Cường

.....Đâu Phải Là Ta   (thơ)   Nghiêm Xuân Cường

.....Sám Hối  (thơ)   Nghiêm Xuân Cường

.....Vô Lượng Quang   (thơ)   Nghiêm Xuân Cường

.....Như Một Giòng Sông  (thơ)  Nghiêm Xuân Cường

.....Nẻo Về Chân Tâm  (thơ)  Nghiêm Xuân Cường

.....Này Em Có Thấy  (thơ)  Tịnh Nghiêm-Nghiêm Xuân Cường

.....Một Ngọn Đèn  (thơ)  Tịnh Nghiêm-Nghiêm Xuân Cường

.....Phút Chia Ly   (thơ)  Tịnh Nghiêm-Nghiêm Xuân Cường

.....Khi Mộng Tan Rồi   (thơ)   Thơ Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường

.....Một Niềm Vui   (thơ)   Thơ Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường

.....Từ Giữa Cơn Đau   (thơ)  Thơ Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường

.....Thoát Vòng Tử Sinh   (thơ)  Thơ Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường

.....Nắng mãi đẹp ngời  (thơ)  Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường
.....Đoá hoa tâm  (thơ)  Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường
.....Nghe tíếng nhiệm mầu   (thơ)  Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường
.....Nụ cười bất diệt  (thơ)  Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường

 

THƠ CỦA   MAICA
.....Quỳ Bên Chân Mẹ             Maica
.....Má Em Là Của Anh     (thơ)   Maica
.....Mưa Tháng 10     (thơ)   Maica
.....Ca Máy Mùa Đông   (thơ)       Maica
.....Hẹn với cố nhân     (thơ)     Maica
.....Về Thăm Quê Mẹ Mùa Xuân!   (thơ)   Maica
.....Tự Thú    (thơ)   Maica
.....Về Ngã Ba Trung Lương   (thơ)   Maica
.....Dỗ Em Đừng Khóc   (thơ)    Maica
.....Khóc Quê  (thơ)  Maica
.....Di Ảnh !    Maica
.....Bông Hồng Cài Áo   (thơ)     Maica
.....Soi Gương   (thơ)   Maica
.....Thăm Bà Đồng  (thơ)   Maica
.....Ở phía bên này quả đất  (thơ)   Maica
 

THƠ CỦA THANH HÀ

 
.....Mưa.     Thanh Hà
.....Chân thường.   Thiền sư Thanh Lương;  Thanh Hà dịch
 

THƠ CỦA THOẠI HOA

 
.....Tâm Xuân    Cư sĩ Thoại Hoa
.....Hoa bọt nước      Cư sĩ Thoại Hoa
.....Hoa sen năm cánh        Cư sĩ Thoại Hoa
.....Giấc mơ hoa       Cư sĩ Thoại Hoa
.....Cuối đời như chiếc lá vào thu Cư sĩ Thoại Hoa

THƠ CỦA TÂM NHIÊN

.....Nhớ cha    Tâm Nhiên
.....Tâm bình thường  Tâm Nhiên
 

THƠ CỦA BÍCH NHÃN HỒ

.....Tự vấn   Bích Nhãn Hồ
.....Đèo ngang cảm bút     Bích Nhãn Hồ 
 

THƠ CỦA TỪ PHÁP 

.....Pháp Âm.     Từ Pháp
.....Lời cho em.     Từ Pháp
 

THƠ CỦA NHẬT UYỂN

.....Tự tình ca.     Nhật Uyển
.....Tiếng chuông.     Nhật Uyển

THƠ CỦA THÍCH GIÁC HẠNH

.....Lữ khách chiều đông.    Lê Bích Sơn

THƠ CỦA PHỔ ĐỒNG
.....Sang trang.    Phổ Đồng
.....Một vòng tay.    Phổ Đồng
.....Ráng chiều. Phổ Đồng
.....Mấy lần đau?    Phổ Đồng
.....Giấc mộng.    Phổ Đồng
.....Gởi Lại Cho Trăng     (thơ)    Phổ Đồng
.....Ngũ ngôn Không đề     (thơ)     Phổ Đồng
THƠ CỦA THÍCH NỮ DIỆU HUỆ
.....Tình quê     Thích  nữ diệu Huệ
.....Nhớ Ân Đức Phật       Thích nữ Diệu Huệ
.....Tiếng Vọng Từ Đỉnh Giác       Thích nữ Diệu Huệ
THƠ CỦA THÍCH NỮ HẰNG LIÊN

.....Khoảnh khắc   (thơ)   Thích nữ Hằng Liên 
.....Nụ cười    (thơ)    Thích nữ Hằng Liên
.....Suối Nguồn Thi Phẩm - Tập 3    (thơ)  Thích nữ Hằng Liên
 

THƠ CỦA THUỶ LÂM SYNH

.....Bài Thơ Đón Tết    (thơ)   Thủy Lâm Synh
.....Mẹ Là Tất Cả    (thơ)   Thủy Lâm Synh
.....Mẹ Hỡi Chiều Nay Con Nhớ   (thơ) Thủy Lâm Synh
.....Mừng Tuổi Mẹ   (thơ)   Thủy Lâm Synh 
 

 
THƠ CỦA NGUYỄN NGUYỆT
.....Róc rách, róc rách!!!  (thơ)  Nguyễn Nguyệt
.....Mưa Đông Trường Hạ.  (thơ)  Nguyễn Nguyệt
.....Bài Ca An Vui (thơ) Quảng Thanh Nguyễn Nguyệt dịch Việt
.....Kim Ðỉnh Nga Mi Nguyệt Nguyễn
.....Điệu Khiêu Vũ Chậm Nguyễn Nguyệt dịch Việt
.....Hãy Chân thật Từ ái Nguyễn Nguyệt
.... Kết duyên cùng đại thừa  Nguyễn Nguyệt
.....Khi Em Chẳng Được Yêu, Xin Em Hãy Đừng Khóc!  Nguyễn Nguyệt
.....Người là tất cả  Nguyễn Nguyệt
.....Đời Và Tâm  Nguyễn Nguyệt
.....Hai Tháng Rời Úc Châu  Quảng Thanh NN
....Năm Mươi Lăm Tuổi Đời Quảng Thanh NN họa theo bài thơ của cô TP và QTN
....Chúng Ta Là Thế Giới  Nguyễn Nguyệt dịch Việt

THƠ CỦA CƯ SĨ LIÊN HOA

   Chiếc y vàng phơi mưa nắng mùa hạ    Cư sĩ Liên Hoa
   Nước mắt mẹ rơi thành trái tim hồng    Cư sĩ Liên Hoa
   Bên bờ chân vọng Cư sĩ Liên Hoa


 

 

......................THƠ CỦA CÁC TÁC GIẢ KHÁC 
.....Xuân Núi. Lộng Chương
.....Sen nở đầu mùaHồ Ngạc Ngữ
.....Cảm xuân. Hoàng Thi Tâm
.....Bốn núi. Nguyên tác chữ Hán: Trần Thái Tông; Dịch thơ: Phan Khắc Nhượng
.....Thi phẩm cuộc đời đức Phật Thích-ca.   Phan Khắc Nhượng
.....Việt thiền sơ tổ Trúc LâmTừ Xuân Lãnh
.....Thương Mẹ.    Hạ Ái Khanh
.....Niềm Cực Lạc.     Quang Huy
.....Không đề.     Trí Không
.....Ô hay !     Giác Tri
.....Mừng Xuân.    Vân Phong
.....Lá xanh hoa trắng       Vi Kha
.....Mẹ.    Hồ Công Khanh
.....Mẹ Yêu.    Thích nữ Huệ Trang
.....Mùa Báo Hiếu     Như Nhiên
.....Vu lan nhớ mẹ     Thích nữ Huệ Hiệp
.....Vu lan đồng vọng.     Hàn Uyên
.....Trường ca Kalinga      Trúc Thiên
.....Công mẹ.   Dhammesaka
.....Ơn Nghĩa: câu đối và thơ    Thích Phổ Hương 
.....Róc rách, róc rách!!!    Nguyễn Nguyệt
.....Huệ tâm khúc   Vương Ngọc Long
.....Vạn kiếp nan tao ngộ  Hằng Hà Sa
.....Thể Nhập   Vĩnh Hảo
.....Theo dấu chân xưa  Thích Nữ Liên Chương
.....Lời khấn nguyện    Đệ Tử Phật
.....Ánh sáng vườn Nai   Huyền Linh
.....Hương hạnh ngày mùa.   Từ Chinh Âm
.....Chấp tay tạ từ.    Tâm Bình
.....Lên chùa Linh Mụ    Huy Nguyên
.....Tiếng chuông Từ Đàm      Huy Nguyên
.....Hạt Cát Điếc      Phạm Phú Hải
.....Ơn Phật Thích Ca Mâu Ni      Trần Thị Dung
.....Nói Với Trang Kinh     Đoàn Văn Khánh
.....Vẫy Tay Người       Văn Nho
.....Thơ Bốn Câu     Hồ Công Khanh
.....Quê ơi !      (thơ)    Dạ Tịnh
.....Trở Lại Dòng Sông    (thơ)   Nguyễn Minh Hùng
.....Bờ  Xưa   (thơ)   Vô Biên
.....Tóc Tơ   (thơ)   Diệu Hữu
.....Biển cuốn trôi đời em (thơ) Liên Hoa
.....Công Án Lá Xanh       Minh Đức Triều Tâm Ảnh
.....Hoang Mơ         (thơ)            Sỏi Đá
.....Đá Cuội     (thơ)     Mặc Không Tử
.....Trăng và Đạo Sĩ    (thơ)     Trúc Phương
.....Luân Hồi Hoá Kiếp  (thơ)   Thuỵ Quang
.....Suối Đạo Thi Phẩm    (thơ)   Nguyên Tác: Ni Trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên
.....Cảm Niệm Phật Đản Sinh    (thơ)    Song Nguyên
.....Quê Hương   (thơ)  Ðỗ Trung Quân      Tâm Lạc  dịch
.....Nhớ Mẹ    (thơ)  Thích Phước Tiến
.....Chùa Xưa   (thơ)  Thích nữ Viên Quang
.....Mạ  (thơ)  Huy Phương
.... Hội Thiền Hoa m Như Tạng
.... Xin cho tôi được hỏi ? Nhật Tịnh
.... Hòa Điệu Núi Rừng Tâm Bình
.... Trăng Xưa Tâm Bình
.... Tìm Phật Minh Đạo
.... Tìm tôi Minh Đạo
.... Trăng Xưa Tâm Bình
.... Lặng Lẽ Tâm Bình
.... Vỗ bàn tay Tâm Bình
.... Màu Phương Đông Tâm Bình


 

 ...

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  6-1-2006