Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
TÙY DUYÊN BẤT BIẾN
Thích Nhật Từ

Ừ NHỈ
Nhờ tay thấy mặt trăng,
Thấy trăng quên ngón chi?
Chấp tay mất mặt trăng,
Ừ nhỉ!

KHỔ ĐAU
Khổ đau như một trận cười,
Khổ đau như một quảng đời đi qua,
Khổ đau như khúc thiền ca,
Rót vào vũ trụ, chan hòa pháp thân.

LẠC AN
Đêm trong xanh tỉnh lặng
Sao lấp lánh muôn ngàn
Nguồn tâm luôn yên lắng
Lạc an!

ĐẠO MẦU SÁNG TRONG
Tiếng chuông cảnh tỉnh khách trần,
Cơn mê lặn hụp muôn vàn khổ đau.
Khi niềm tục lụy quay đầu,
Bến bờ giác ngộ, đạo mầu sáng trong.

TUYỆT VỜI
Mây tụ, trăng mờ ảo,
Mây tan, trăng sáng ngời.
Tâm tịnh, hết điên đảo:
Tuyệt vời!

AN NHÀN NƠI NƠI
Khi mê, đây đó, ta người,
Ngộ thời trăm mối cùng xuôi đạo vàng.
Tâm thông, đời hết buộc ràng,
Thong dong, tự tại, an nhàn nơi nơi.

TỊNH THANH
Thung lũng mùa thu vắng,
Chim im, lá rời cành.
Nguồn tâm luôn lẳng lặng:
Tịnh thanh!

BÂY CHỪ TẠI ĐÂY
Sự đời, vạn pháp vốn không,
Do tâm vọng tưởng chẳng đồng, chẳng như.
Dứt câu vọng niệm suy tư,
Bồ-đề tỏ rạng bây chừ tại đây.

AN LÀNH
Trải bao phen vinh nhục,
Trải bao cuộc bại thành.
Tâm chân nào được mất,
An lành!

BẤT TƯ NGHÌ THẾ GIAN
Sương đùa cỏ, gió nhờn hoa,
Nhọc chi bỉ thử, Phật ma làm gì!
Chơn như sáng tợ lưu ly,
Ngộ mê tại bất tư nghì thế gian.

ĐẮP BỒI
Khổ đau thành sức mạnh,
Khổ đau chuyển cuộc đời.
Vô thường nên hưng thạnh
Đắp bồi!

NON NƯỚC
Nước đi rồi lại chảy về,
Non cao sừng sửng một bề thủy chung.
Nước theo hoàn cảnh đạo Trung,
Non cao cao vút dung thông đất trời.

TRÒN TRỊA
Bụi bám trên trang Kinh,
Bụi bám trên tâm địa.
Sạch bụi, trang tâm thanh:
Tròn trịa!

TRÀN DÂNG ĐẠO MẦU
Đạo thơm tỏ ngát xa gần,
Đời thơm gió thoảng hương trầm lâng lâng.
Đường về, lữ khách bâng khuâng,
Chợt nghe chuông gióng, tràn dâng đạo mầu.

TỈNH MỘNG
Gió thổi lá cây rung
Duyên dừng tâm lắng đọng
Chân tâm tựa khoảng không
Tỉnh mộng!

RA VÀO AN NHIÊN
Huyễn thân trong cảnh huyễn đời,
Tùy duyên bất biến cho vơi khổ sầu
Huyễn tâm chuyển trí cao sâu,
Thong dong ba cõi ra vào an nhiên.

TUYẾT RƠI
Ngày tôi làm tu sĩ,
Mưa tầm tã ngoài trời.
Ngày tôi làm thi sĩ,
Tuyết rơi!

ĐÓI ĂN KHÁT UỐNG
Vào sanh ra tử bao lần,
Chân tâm vắng lặng không tăng giảm gì.
Đói ăn khát uống ngại chi,
Say sưa khúc nhạc huyền vi thuở nào
.

NGUỒN KHƠI
Róch rách, dòng suối chảy,
Boong ... boong, tiếng chuông rơi.
Tiếng đời như đại hải,
Nguồn khơi!

-oOo-

 


Cập nhật: 27-4-2000

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang