Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Bạch mộ vân
Hạt Cát

251-bachmovan..jpg (20309 bytes)

Phiêu vân bạch mộ không
Quá kiều hốt tâm vong
Ðạm hà cô phi nhạn
Hà xứ ngã tâm chung ?
 
Chiều hôm mây trắng
Chiều hôm mây trắng lênh đênh
Qua cầu lơ đãng bỏ quên tim này
Chơi vơi nhạn lạc ráng phai
Trăm năm biết cái tâm hoài ta đâu ?
 

 


Cập nhật: 11-7-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang