Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
ĐỘC ẨM NHẤT ĐIỂM TRÀ
Trích Tập thơ GIÓ BỤI

Mỗi buổi sáng uống trà nhìn mây trắng

Chim líu lo chào đón ánh bình minh

Chén trà đạo vẫn chan chứa đạo tình

Nước tinh khiết, ngát hương trà nấu chín

Lưng chừng chén thinh thinh vùng tâm thức

Đưa hồn vào thiên thể tuệ xanh xanh

Trước cửa phòng ánh nắng chiếu long lanh

Đang rơi rớt vào Trụ-thành tan biến

Trải tâm đốt nén hương trầm dâng hiến

Nguyện đường dài em vững bước đi qua

Hơn ba mươi năm, chỉ một sát na

Đã thấy lẽ an bình trong tạo hoá

Ôi nắng cháy, da phòng ngày đầu hạ

Láy con đò đưa lữ khách sang sông

Đưa em về tận thế giới đại đồng

Không luân chuyển, không bềnh bồng hư ảo

Ngụm trà uống, em nhận ra châu báu

Nhìn non cao ngập dáng dấp rừng già

Trên đỉnh đồi lãnh lót giọng tình ca

Của tạo hoá, của Thích Ca giáng thế!!!


 


Vào mạng: 18-12-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang