Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

ĐẠI ĐỨC THÍCH THIỆN HỮU
Email: thichthienhuu2000@yahoo.com


 

.. .. .. ..
........................PHẬT PHÁP CĂN BẢN
.....Ý nghĩa đạo đức trong Kinh Phật Tự Thuyết.   Thích Thiện Hữu
.....Phật giáo và môi trường.    Thích Thiện Hữu
.....Hai tiêu chuẩn cần thiết cho một sứ giả hoằng pháp.     Thích Thiện Hữu
.....Tết – Phút suy niệm về bài Cáo Tật Thị Chúng   Thích Thiện Hữu
.....Cúng dường Phật đản đích thực     Thích Thiện Hữu
.....Tâm thư Phật đản        Tỳ kheo Thích Thiện Hữu

.....................................CÂU ĐỐI

 
.....Câu đối (1) xuân Nhâm Ngọ tặng Đạo Phật Ngày Nay     Thích Thiện Hữu
.....Câu đối (2) xuân Nhâm Ngọ tặng Đạo Phật Ngày Nay     Thích Thiện Hữu
.....Câu Đối Xuân Thích Thiện Hữu
.....Câu Đối năm 2009-Kỷ Sửu Thích Thiện Hữu
.....Câu đối kính tặng Ban Biên Tập Trang Nhà Đạo Phật Ngày Nay và liệt vị Tôn Đức Tăng-Ni, quý Thiện hữu tri thức, quý Phật tử gần xa Thích Thiện Hữu

.....................................THƠ


.....Nụ đào nở hoa(tập thơ)   Thích Thiện Hữu
.....Chuổi anh lạc con phủ phục dâng lên Mẹ.     (tập thơ)  Thích Thiện Hữu
.....Mani như ý con kính dâng Thầy.    (tập thơ)  Thích Thiện Hữu
.....Sương rơi ngọn cú.     Thích Thiện Hữu
.....Bùn đất toả hương.     Thích Thiện Hữu
.....Vang vọng tiếng lừa.     Thích Thiện Hữu
.....Tìm em.     Thích Thiện Hữu
.....Còn phơ phất mãi.      Thích Thiện Hữu
.....Đóa hoa hướng nội.     Thích Thiện Hữu
.....Nụ cười trong cõi thanh tâm.     Thích Thiện Hữu
.....Lặng thinh.     Thích Thiện Hữu
.....Bóng liên đài.     Thích Thiện Hữu
.....Hoa khô kim cương.     Thích Thiện Hữu
.....Bước nhàn siêu.     Thích Thiện Hữu
.....Vẽ đẹp trần ai.     Thích Thiện Hữu
.....Giọt nước công viên.     Thích Thiện Hữu
.....Đường vào thiên thu.     Thích Thiện Hữu
.....Lời mẹ âu cơ.     Thích Thiện Hữu
.....Đóa Sen Linh Thứu.     Thích Thiện Hữu
.....Bặt dấu trần ai.     Thích Thiện Hữu
.....Khích lại hiện hữu.     Thích Thiện Hữu
.....Hành trang lội ngược.     Thích Thiện Hữu
.....Xuân thăng hoa Thích Thiện Hữu
.....Xuân là tất cả   Thích Thiện Hữu
.....Xuân xoá sổ  Thích Thiện Hữu
.....Thong dong  Thích Thiện Hữu
.....Ðình tiền trong cõi thiên thần  Thích Thiện Hữu
.....Tiêu dao  Thích Thiện Hữu
.....Ðơn côi  Thích Thiện Hữu
.....Sát-na hoá kiếp  Thích Thiện Hữu
.....Vẫn đấy  Thích Thiện Hữu
.....Hành trình lội ngược  Thích Thiện Hữu
.....Siêu tục    Thích Thiện Hữu
.....Ngày về   Thích Thiện Hữu
.....Đừng nói tiếng chia ly   Thích Thiện Hữu
.....Đình tiền trong cõi thiên thần   Thích Thiện Hữu
.....Tinh khôi    Thích Thiện Hữu
.....Xuân thăng hoa    Thích Thiện Hữu
.....Xuân nhớ ai   Thích Thiện Hữu
.....Hôn cõi hư vô     Thích Thiện Hữu
.....Vẫn bóng sương mờ     Thích Thiện Hữu
.....Đêm đông trong nguyên sơ      Thích Thiện Hữu
.....Tỉnh ngộ      Thích Thiện Hữu
.....Tiêu dao       Thích Thiện Hữu
.....Miền đất lạ       Thích Thiện Hữu
.....Hoa ưu đàm nở.  Thích Thiên Hữu
.....Suối Nguồn    (thơ)   Thích Thiện Hữu
.....Đạo Đời Mênh Mông     (thơ)   Thích Thiện Hữu
.....Đây Đâu Phải Phù Du     (thơ)   Thích Thiện Hữu
.....Tuyệt Thế Tinh Anh     (thơ)   Tk . Thích Thiện Hữu
.....Độc Ẩm Nhất Điểm Trà     (thơ)  Tk . Thích Thiện Hữu
.....Viết Lại       (thơ)  Tk . Thích Thiện Hữu
.....Hoa Lá Cành       (thơ)  Trích từ tập thơ GIÓ BỤI  - T.K. Thiện Hữu
.....Mở Lối Vô Hành  (thơ)  Trích từ tập thơ GIÓ BỤI  - T.K. Thiện Hữu
.....Một Đường Về    (thơ)  Trích từ tập thơ GIÓ BỤI  - T.K. Thiện Hữu
.....Nhận Diện   (thơ)   Trích từ tập thơ GIÓ BỤI  - T.K. Thiện Hữu
.....Trích Thi Tập: Một Thoáng Thiên Thu (thơ) T.K.Thiện Hữu-2008
.....Thơ và Đạo T.K.Thiện Hữu
.....Trích Thi Tập: Một Thoáng Thiên Thu (tt) (thơ) T.K.Thiện Hữu-2008
.....Trích Thi Tập: Một Thoáng Thiên Thu (tt) (thơ) T.K.Thiện Hữu-2008
.....Trích: Một Thoáng Thiên Thu (tt) (thơ) T.K. Thích Thiện Hữu
.....Trích: Một Thoáng Thiên Thu (tt) (thơ) T.K. Thích Thiện Hữu
.....Trích trong Thi Tập: Một Thoáng Thiên Thu (tt) T.K. Thích Thiện Hữu

 

.....................CÁC SÁNG TÁC KHÁC
.....Thành kính tưởng niệm cố Hoà thượng Thích Ðức Nhuận    Thích Thiện Hữu
.....Kính dâng Cố Hoà thượng Thích Ðức Nhuận: Ðiếu văn đại diện Tăng Ni đang tu học tại Ấn Ðộ.    Thích Thiện Hữu phụng soạn
.....Ai điếu cố Ni sư Thích Nữ Như Phước. Thích Thiện Hữu, Thích Thiện Mỹ, Thích Lệ Thọ

....AI ĐIẾU Cố Đại Lão Hoà Thượng thượng HUYỀN hạ VI    Tỳ kheo Thích Thiện Hữu

.....Điếu Văn Cố Hoà Thượng Thích Nguyên Ngôn    Tỳ kheo  Thích Thiện Hữu

.....Ai điếu Cố Thượng Toạ thượng CHƠN hạ KIẾN     Thích Thiện Hữu

.....Điếu Văn Cố Hoà Thượng Thích Mãn Giác      Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu

.....Vẫn đó nụ cười     Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu

.....Một tấm lòng nhiều nỗi bâng khuâng Thích Thiện Hữu

.....Dâng Trọn Tâm Thành Tỳ kheo Thích Thiện Hữu

.....Tiếng Hát Giữa Đêm Khuya Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu

.....Dòng Chuyển Hóa Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu

.....Theo Dấu Chân Xưa Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu

.....Đi Tìm Một Nhân Dáng Đạo Phật Việt Nam Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu

.....Vẫn Ở Bên Con Suốt Cuộc Đời Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu

.....Lời Sám Hối Muộn Màng Đệ tử Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu

.....Ân Đức Sâu Dày Kheo Thích Thiện Hữu

.....Cõi Thiên Thần Tỳ kheo Thích Thiện Hữu

.....Sức Mạnh Tỳ kheo Thích Thiện Hữu

.....Ân Đức Lan Xa Tỳ kheo Thích Thiện Hữu

.....Danh Gia Vong Tộc Tỳ kheo Thích Thiện Hữu

.....Phong Trần Cát Bụi Tỳ kheo Thích Thiện Hữu

.....Vượt Ngoài Thành Trụ Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu

.....Đóa Sen Khiết Tịnh Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu


 

 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"
...

PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học| Thơ  | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichthienhuu.htm
Cập nhật ngày  10-5-2007