Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
VIẾT LẠI
Trích Tập thơ GIÓ BỤI

Gió đưa phảng phất hương trầm

Xua tan phiền muộn, lỗi lầm lắng trong

Dầu cho bến cũ ngược dòng

Đò xưa còn đó khách xưa vẫn chờ

Về nơi thiền tự làm thơ

Ca bài vĩnh cữu đốt tờ tâm kinh

Sương mù chẳng phải vô minh

Nắng vàng cũng khéo lách mình đi ra

Đêm xuân uống cạn chén trà

Tĩnh tâm viết lại bài ca “Đình tiền"

Ðọng trong trang sử hương thiền

Nghìn sau vẫn nhớ một miền nước xanh!


 


Vào mạng: 18-12-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang