Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM
CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH ÐỨC NHUẬN
(1924 - 2002)

                                                           

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư tôn đức Ban tang lễ cùng môn đồ pháp quyến Tổ đình Vĩnh Nghiêm

Cho phép con thành tâm kính cẩn chia buồn với quí ngài về nỗi mất mát lớn lao không sao tìm lại được. Ðối với kẻ hậu học, làm sao con không khỏi bồi hồi, luyến tiếc khi hay tin sự ra đi của cố Hoà thượng Thích Ðức Nhuận, người đã hiến trọn đời mình cho đạo pháp và dân tộc.  Trong giờ phút này, nơi phương xa, một người đệ tử đã có nhân duyên muộn hầu cận, học hỏi nơi cố Hoà thượng khi còn ở Việt Nam, xin đảnh lễ chư tôn đức trong Tổ đình và xin quí ngài cho con có đôi lời bộc bạch với giác linh của cố Hoà thượng. Ngưỡng bạch giác linh Hoà thượng chứng giám.

 

Hỡi ôi!
Đau đớn thay cuộc vô thường biến đổi
Thầy về đâu, con vẫn phải ưu sầu
Buồn hiu hắt con nghe tim quặn thắt
Bóng Thầy đi sao lịm ngất trong con!
 
Nhớ giác linh xưa:
Ðất Nam  Ðịnh tuỳ duyên ứng hoá
Nơi song thân mộc mạc hiền hoà
Thiếu thời đã có mộng cao xa
Ung đúc tinh thần Thượng sỹ.
Năm 13 đủ đầy đạo lý
Cũng nhờ ngài trụ trì  chùa Liên Hải, Nghĩa Hưng
Ðọc Ðuốc Tuệ được tỉnh bừng tâm thể.
Rồi từ đó, tiêu dao nơi miền dương thế
Tận tâm học đạo Như Lai
Ðến đi không bận vướng trần ai
Mười bảy tuổi, thọ Sa di tại chùa Cổ Lễ.
Ngày đêm không biến trễ
Không quản nắng cháy mưa dầm
Từng lặn lội đến chốn cao thâm
Một lòng tha thiết tầm sư học đạo.
Tuổi 20 mở bày châu báu
Nhận ra mình có diệu bảo tịnh minh
Ðêm ngày thiền quán, dứt những dục tình
Sớm hôm tịnh giới trang nghiêm, đến gần cửa giải thoát.
Ðể rồi:
Giống tịnh từ dần dần khai lối
Hạnh Tam y nhiếp hoá Ta bà
Rừng thiền, cội Tịnh có ý đi qua
Ðể rèn luyện đôi chân thêm vững bước
Nào Phú Ninh đủ đầy linh dược
Nọ Chùa Cồn đảnh lễ tổ sư
Dốc lòng học đạo chuyên cần
Tổ đình Tế Xuyên đã bao lần kinh luân toạ tịch.
Bao khổ đau, chướng duyên thuận nghịch
Thầy đều nghe như gió mát trong lành
Sống cuộc đời bằng ý chí cao thanh
Hành hạnh nguyện như trái tim bất tử!
Năm tháng dần dà,
Phật học đường Báo Quốc cũng mấy lần qua
Ấn Quang chốn tổ đã từng thụ giáo.
 
Vi diệu thay, thượng diệu thay!
Bao nhiêu năm dồn tâm sáng tác
Tích đức tham thiền
Ðêm ngày mặc mặc như nhiên,
Thiền, Tịnh kết hợp song hành
Ðông Tây cổ kim thấu hiểu rành rành
Thầy cũng viết thành chương, quyển
Phật Học Tinh Hoa” bao điều nhuần nhuyễn
Tóm thâu nhiều đạo lý tinh tường.
 
Thật là:
Sống giữa đời thường nhưng mang một tình thương
Thực hiện ý chí xuất trần của Tuệ Trung thượng sỹ.
Có những lúc, dầu bận tham gia Phật sự, giảng dạy Tăng đồ
Nhưng tâm hồn nhất mực điểm tô
Tái tạo Tổ đình Giác Minh để đền ơn tín thí
Thầy ngày đêm tham gia tận tụy
Trợ duyên cho Phật tử quay đầu
Quyết một lòng sống đạo cao sâu
Ðể khi rãnh chuyên tâm hạ thủ.
 
Thế rồi,
Tận tay Thầy “Trao cho Thời Ðại Một Nội Dung Phật Chất”
“Chuyển   Hiện Ðạo Phật Vào Ðời”
Ðèn chánh giáo bừng khắp mọi nơi
Trăng Bát nhã ngời ngời nhân thế.
Sống đạo hạnh nghiêm tầm giáo tuệ
Gương Từ hùng rực ánh tinh ba
Ðức cảm hoá, nghĩa nặng chan hoà
Thực Hành Sứ Mệnh Thiêng Liêng Ðối với Dân Tộc, Ðạo Pháp”.
Cả cuộc đời tận tâm hoằng truyền giáo pháp
Nguyện cho ba cõi chúng sanh an lành
Có những lúc thân thầy bì quyện
Nhưng chưa từng xao lãng việc kệ kinh
Trú dạ lục thời lập chí tôn vinh
Niệm niệm, khắc khắc tâm linh tinh huệ
Sứ mệnh người noi gương Thiện Thệ
Vào ra thủ đạo an bần
Vun bồi ý chí cao thâm
Kiến Thiết Văn Minh Phật Giáo
Thầy để lại cho đời cho đạo
“Ðạo Phật và Dòng Sử Việt” thiêng liêng
Dù cho gió vô thường có cuốn bạt sơn xuyên
Vẫn “Sáng Một Niềm Tin” bất diệt.
 
Thật là:
Suốt đời Thầy cả một rừng hoa
Trang nghiêm khắp nhân gian bằng “Gió Thiêng” diệu giác.
Những tưởng:
Ðèn thiền chiếu cõi tịch viên
Tuổi thọ tuỳ duyên giáo hoá
Nào ngờ:
Ngày qua tháng lụn, dẫu khí lực hao mòn
Dung từ vẫn đượm dấu son,"Triết Lý Hoa Nghiêm” vẫn còn tưới tẩm.
 
Ân sư hỡi!
Trời Nam Ðịnh buồn xuôi gió thuận
Chẳng lẽ khóc câu tử biệt
Ðất Sài Gòn hun hút nhân tài
Ðâu nỡ nói tiếng chia ly
Cuộc hồng trần thịnh thịnh, suy suy
Miền nhân thế có gì luyến tiếc.
Ấy thế mà, giờ này, nơi đất Ấn
Có người tìm về bậc hiền sĩ
Nghĩa khí cao phong
Thành tâm dâng đóa sen hồng
Linh thông uế trược.
Giờ này,
Còn đâu những lời vàng cao ngất
Từ miệng bậc từ hoà
Nụ cười hiền rung động ngàn hoa
Cùng con trẻ đối ẩm đạo trà, ngâm nga lục bát
Ðâu những ngày cùng Thầy trau dồi niềm hỷ lạc
Hoạ, xướng thơ văn
Ðâu những buổi tĩnh lặng, chuyên cần
Ung dung sáng tác!
 
Thôi thì:
Vĩnh viễn bái biệt người bố ma, phá ác
Ngậm ngùi tiếc bóng bậc kỳ tài
Xin Thầy phù trì kế vãng khai lai
Ðể năm tháng không phai tình Sư trưởng!

Nam-mô Ma-ha Tỷ-khưu, thượng ÐỨC hạ NHUẬN, hiệu TRÍ TẠNG tác đại chứng minh!

Ấn Độ, ngày 23 tháng 01 năm 2002

Hậu học Thích Thiện Hữu thành tâm đảnh lễ

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/nguoi/dieu_HTThichDucNhuan.htm

 


Vào mạng: 23-1-2002

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang