Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 


Đạo Phật Ngày Nay

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 
. . . . . ...................................LỊCH SỬ
.....Lịch sử Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thời Lý Nam Đế. Giáo sư Lê Mạnh Thát
Chương I. Phật giáo thời Hùng Vương
Chương II. Phật giáo sau thời Hai Bà Trưng
Chương III. Khâu Đà La Man Nương và Đức Phật Pháp Vân
Chương IV. Mâu Tử và Lý hoặc Luận
Chương V. Khương Tăng Hội
Chương VI. Đạo Thanh, Cương Lương Tiếp và Pháp Hoa Tam Muội Kinh
Chương VII. Tình trạng Phật giáo Việt Nam Thế kỷ thứ IV
Chương VIII. Sáu lá thư và cuộc khủng hoảng của nền Phật giáo thế kỷ V
Chương IX. Sơ thám về Huệ Lâm và Quân thiện luận
Chương X. Sáu lá thư và cái chết của Đàm Hoằng
Chương XI. Những ngọn đèn cuối cùng
Chương XII. Về Trí Bân và Giải hàn thực tán phương
.....Phật giáo tại Việt Nam.   Thích Nguyên Tạng
         Tổng quan về Phật Giáo Việt Nam
Ảnh Hưởng Phật Giáo  trong đời sống người Việt
Kết luận
.....Tính Chất Đại Thừa trong Phật Giáo Việt NamNguyễn Thế Đăng
.....Vài suy nghĩ về thiền tông Việt Nam.     Trần Hồng Liên
.....Về Một Cái Website mang Tên “Vietnam Buddhism”     Tâm Hà Lê Công Đa
.....Trường Hạ ngày xưa ở Nam Bộ   HT. Thích Minh Cảnh
.....Trung Tâm Phật Giáo Luy Lâu - Sự hình thành và phát triển  (tiếp theo) Tâm Phương 
...  Vai trò Phật giáo thời Lý góp phần giáo dân thông qua lễ hội Phật giáo Thích Thông Thức
.....Mục tiêu công bằng xã hội nhìn từ phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 Lê Cung
.....
....

...............................CON NGƯỜI
.....Minh Châu Hương Hải.   Lê Mạnh Thát
.....Tiểu sử ngài Liễu Quán.     TT. Thích Khế Chơn 
.....Hành trạng thần dị của sư Khương Tăng Hội    Thích Nguyên Chơn dịch 
.....Tiểu sử HT. Thích Giác Nhiên, Tăng thống GHPGVNTN.   Văn phòng Viện Tăng thống Phụng soạn 
.....Một "sự nghiệp" của đời tôi.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Hòa Thượng Thích Trí Quang: Tiểu truyện tự ghi
.....Ni trưởng Như Thanh: một bậc chân tu, một nhà thơ đạo và nhà nghiên cứu Phật học tầm cỡ. Thích Nhật Từ
.....Các danh tăng Việt Nam đến đất Phật.     TK. Thích Đồng Bổn
.....Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Châu.     Nguyên Đạo
.....Kính tưởng niệm Ni sư Như Phước.     Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
.....Ai điếu cố Ni sư Thích Nữ Như Phước. Thích Thiện Hữu, Thích Thiện Mỹ, Thích Lệ Thọ
.....Lễ truy niệm cố HT. Thích Thanh Kiểm
.....Sư trưởng Như Thanh: Cuộc đời và Sự nghiệp(sách) Nhiều tác giả
.....Vô Nhất Đại Sư Kim Xà Thánh Giả.   Ưu bà di Bảo Đăng
.....Tuệ Trung Thượng Sĩ: Kẻ ngông cuồng trong đôi mắt phàm tình  Thích Huệ Giáo
.....Thiền sư Liễu Quán    HT. Thích Thiện Siêu 
.....Lược sử HT. Thích Thiện Siêu      Môn đồ pháp quyến
.....Thuyền pháp thân vượt sóng trần ai .....  Thích Nguyên Hạnh
.....Kính tiếc cố Hoà thượng Thích Thiện Siêu    Thích Quang Thạnh
.....Vài điếu văn tưởng niệm HT. Thích Thiện Siêu
.....Đàm hoa lạc khứ (tưởng niệm HT. Thích Thiện Siêu)    Thích Nữ Trí Hải
.....Đường đi không gió, lòng sao lạnh!    Ni sư Thích Nữ Trí Hải 
.....Tiểu sử Hoà thượng Thích Ðức Nhuận.Thích Nguyên Tạng
.....Thành kính tưởng niệm cố Hoà thượng Thích Ðức Nhuận    Thích Thiện Hữu
.....Kính dâng Cố Hoà thượng Thích Ðức Nhuận: Ðiếu văn đại diện Tăng Ni đang tu học tại Ấn Ðộ
.....Ðàm hoa thường tại    Thích Thiện Hữu
.....Vạn thế lưu danh    Thích Thiện Hữu
.....Lễ tưởng niệm cố Hoà thượng Thích Ðức Nhuận tại New Delhi   Thích Lệ Thọ
.....Phật tử kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thiện - nhà kiến trúc lớn  KTS.Nguyễn Hữu Thái
.....Lãng đãng một Khuất Nguyên ở cụ Thiều Chửu   Thích Đồng Bổn
.....Thánh tử đạo Diệu Quang   Trần Tuyết Hoa
.....Tiểu sử TT. Thích An Thiên   Môn đồ pháp quyến
.....Điếu văn tưởng niệm TT. Thích An Thiên    Môn đồ pháp quyến
.....Tưởng niệm cố TT. Thích An Thiên tân viên tịch tại Úc châu    Môn đồ pháp quyến
.....Tiểu sử Thượng tọa Thích Chơn Thanh      TT. Thích Thiện Nhơn
.....Tưởng niệm Thượng tọa Thích Chơn Thanh tân viên tịch     Thích Đồng Bổn
.....Vì sao sáng - thời chấn hưng Phật giáo   Thích phước Tiến

.....Điếu Văn Cố Hoà Thượng Thích Nguyên Ngôn    Tỳ kheo  Thích Thiện Hữu

.....Một Nhà Sư Làm Kinh Tế Giúp Dân       Hải Thanh

.....Nẽo Về Chân Như        Thích Đồng Trí

.....Bái Biệt Ân Sư        Thích Đồng Trí

.....Không Ngờ Thượng Tọa hứa khả      Thính Giải Hiền

.....Tiểu sử danh tăng Việt Nam thế kỷ XX _ Tập 1  (sách)    Thích Đồng Bổn

     Thầy Là Ngọn Hải Đăng (sách) Thích Thông Huệ

     Tòng Lâm Tông Tượng Thích Thông Huệ

     Tâm ảnh Trúc Lâm Trần Kiêm Đoàn

     Đại lão Hòa thượng Thích Từ Mãn viên tịch Thượng Tọa Viên Trí biên soạn

     Trần Nhân Tông Và Dấu Ấn Tâm Linh Việt Phật Tâm Hà Lê Công Đa

     Cảm Từ Thân Trọng Nhân

     Tiểu Sử THƯỢNG TỌA MINH KHUÊ (1912 – 1978) Thích Vân Phong kính soạn

     Tiểu Sử THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC Thích Vân Phong

     Trần Nhân Tông (1258 – 1308), Đức Vua Sáng Tổ Một Dòng Thiền Nguyên Giác dịch và bình

     NGUYỄN Du đã chịu ảnh hưởng Phật giáo như thế nào? Đại Lãn

     Bài thơ XUÂN VÃN của Điều Ngự Giác Hoàng - Trần Nhân Tông Thích Thông Huệ

     NS Vũ Ngọc Toản: 639 bài đạt Kỷ lục Phật giáo đều là đứa con tinh thần của tôi CLB TNPT TP. HCM

     HT.Thích Trí Tịnh: Một đời tu Tịnh Độ Chúc Phú và Quảng Kiến ghi

     Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Phát Huệ Thích Vân Phong

     Sự Truyền Đạo Bất Hợp Pháp Tại Việt Nam Thích Vân Phong

     Minh Sư Xuất Cao Đồ Thích Thông Huệ

     PDựng tượng vua và Phật hoàng Trần Nhân Tông Bùi Ngọc Long

     Khởi đúc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông Nguyễn Hà

     Phật hoàng Trần Nhân Tông Giao Hưởng


 
 
  ...............................DANH LAM
.....Danh Lam Nước Việt.  (sách) Võ Văn Tường và Huỳnh Như Phương
.....Chùa Đậu - Một di sản quý với những báu vậtĐại Đức Thích Thanh Nhung
.....Tổ đình thiền tôn.    HT. Thích Thiện Siêu
.....Tổ đình Thiền Tôn: Các thế hệ truyền thừa.  (WORD, VNToronto)  TT. Thích Hải Ấn
.....Các tài liệu khác về Chùa Thiền Tôn. (Winzip, WORD, VNToronto)
.....Năm địa điểm hoằng pháp đầu tiên của Phật giáo Nguyên thủy.  Tỳ kheo Thiện Minh 
.....Chùa Trà Am.    Hồ Đắc Duy 
.....Thánh địa Yên Tử.    Trúc Lệ 
.....Chùa Xá Lợi: Truyền thống và đặc điểm văn hoá     Thích Đồng Bổn
.....Thăm chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu   Thái Thanh
.....Cảnh chùa Huế   Nguyễn Hứu Thái 
.....Một ngôi chùa ở nông thôn    Thích Thường Tấn

.....Chùa Thánh Duyên      Hồ Đắc Duy

.....Chùa Trúc Lâm         Hồ Đắc Duy

......
...
.................................VĂN HỌC
.....Thanh Sắc Thi Ca. Tuệ Sỹ
.....Lô Sơn Chân Diện Mục.   Tuệ Sỹ
.....Ẩn Dụ Một Đóa Mai.   Đại-lãn
.....Cành Mai Mãn Giác.   Thích Lệ Thọ
.....Cái Đẹp Theo Tinh Thần Phật Học.    Thích Thiện Quang 
.....Bàn về chữ "nhàn" trong thơ văn của Nguyễn Bỉnh Khiêm.     GS. Minh Chi
.....Nguyễn Du và Kinh Kim Cang.   Phan Quang Việt
.....Tìm hiểu "Đâu đây buông lững lờ tiếng chuông" trong nhạc phẩm "Đêm Đông."    Dương Kinh Thành
.....Thiên nhiên trong văn thơ Lý Trần.     Như Hiếu
.....Bia Minh Tháp của HT. Liễu Quán.   HT. Thích Thiện Siêu dịch
.....Tản mạn đầu xuân.    Như Không
.....Triết học Trần Thái Tôn.      Nguyễn Đăng Thục
.....Bài Kệ Thị Tịch của Thiền sư Vạn Hạnh.    Thích Hạnh Chánh 
.....Tiếng Thét Giữa Hư KhôngThích Nguyên Hùng
.....Vô vi cư điện các   HT. Thích Thiện Siêu
.....Ngôi chùa Việt Nam   HT. Thích Thiện Siêu
.....Bước đầu nhìn lại sinh hoạt dịch thuật, biên khảo về Phật học của giới trí thức miền nam thời kỳ 1955-1975    Đào Nguyên
.....Vô thường và thường qua bài kệ Cáo Tật Thị Chúng   Thích nữ An Trí
.....Đọc thơ chữ Hán của Nguyễn Du    Nhất Thanh 
.....Nguyễn Du và Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh   Thích Nguyên Hiền
......
...
.........................SỰ KIỆN VÀ VẤN ĐỀ
.....Nghĩ về hệ thống giáo dục Phật giáo Việt NamThích Nhật Từ
.....Phật Giáo Hàn Quốc và Việt Nam. Robert Tomiller & Long Kim
.....Phật Giáo Úc châu cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tại miền Tây Việt Nam.    Huệ Nghiêm tường thuật
.....Hội Thảo và Lễ tưởng niệm Phật Thành Đạo tại Bồ-đề Đạo Tràng.   Thích Nữ Lệ Tâm 
.....Đạo Phật Đi vào Cuộc Đời và Các Tiểu Luận Khác.  (sách)   Thiền Sư Nhất Hạnh
.....Một cái nhìn khác cho vấn đề phát triển Phật giáo Việt Nam.     Phan Tấn Hùng
.....Về lễ nhạc Phật Giáo Việt Nam.     Thích Lệ Trang
.....Lễ Phật Đản 8-5-1963 tại Huế.   Hồi ký của Bác sĩ Erich Wulff;   Minh Nguyện dịch
.....Tuyệt thực tại chùa Từ Đàm.   Bác sĩ Erich Wulff;   Minh Nguyện dịch
.....Tin Tức và Tài Liệu về Lễ Tốt Nghiệp Khóa I, Học Viện Phật Giáo Huế
.....Vài Nét về Học Viện Phật Giáo Việt Nam  tại TP HCM.     Thích Quảng Bảo
.....Hiện tượng hội nhập văn hóa dưới thời Lý Trần: Nhìn từ một trung tâm Phật Giáo tiêu biểu: Quỳnh Lâm     Nguyễn Huệ Chi
.....Quan hệ giữa Nho giáo và Phật giáo ở Việt Nam   GS. Minh Chi
.....Con đường tiếp cận đạo Phật của người Việt Nam    GS. Minh Chi
.....Hoằng pháp thời đại mới Thích Phước Tiến
.....Đất Huế Với Thầy Nhất Hạnh      Nguyên Phong
.....Cơ Hội Lớn Cho Chúng Ta            Nguyên Phong
.....Đón Thầy Trở Về Từ Tây Phương      Nguyên Phong
.....Làm Mới Tình Huynh Đệ    Nguyên Phong
.....Sư Ông Ngày Đó và Hôm Nay        Nguyên Phong
.....Lễ khai giảng Khóa 6 và 7 Lệ Thọ
.....Tính Thích Nghi Của Phật Giáo Việt Nam Lệ Thọ
.....Suy tư sau Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ 6 Thích Giải Hiền
.....Phật Giáo là đạo lý phục vụ toàn diện Thích Lệ Thọ
.....Ni Giới Việt Nam ngày nay Thích n Hương Nhũ
.....Đi Tìm Một Nhân Dáng Đạo Phật Việt Nam Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu
.....Niềm Mơ Minh Mẫn
.....Giới Đàn Huệ Lưu Trúc Lệ 
.....Khai mạc trọng thể Đại giới đàn Huệ Lưu PL: 2552- 2008 Bảo Thiên
.....Thiền sư HUỆ LƯU – ĐẠT LÝ (1857 – 1898) Ban Kiến Đàn HUỆ LƯU PL.2552 - DL.2008
.....Chùm ảnh: Gian nan con đường vượt vũ môn Bảo Thiên
.....Dâng trào niềm khao khát giới pháp Bảo Thiên
.....Giới luật mãi mãi là người thầy vĩ đại Gia Trúc
.....Đại giới đàn đã hoàn tất công tác chuẩn bị Bảo Thiên
.....Truyền trao mạng mạch Như Lai Bảo Thiên
.....Niềm hỷ lạc của người tiếp nối ngọn đèn Chánh pháp(*) Đại diện giới tử đọc lời phát nguyện trong buổi Lễ Khai mạc Đại giới đàn “Huệ Lưu” PL. 2552 – DL. 2008
.....Nền tảng thành tựu của người xuất gia là giới luật(*)
.....Đại giới đàn Huệ Lưu PL2552-DL2008 thành tựu viên mãn Bảo Thiên
.....Dựng tượng Trần Nhân Tông nhân Đại lễ tưởng niệm Vân Nhi
.....Tỏa sáng triết lý Trần Nhân Tông Theo Văn Hóa Phật Giáo số 68
.....Khởi động chương trình tưởng niệm vua Trần Nhân Tông Bích Ngọc
.....Khai mạc Đại lễ tưởng niệm Trần Nhân Tông Nhóm phóng viên
.....Hàng nghìn Phật tử tham gia trai đàn cầu siêu Nhóm phóng viên
.....Chùm ảnh Đại lễ cầu siêu tại bến Bạch Đằng Nhóm phóng viên
.....Trần Nhân Tông - vị hoàng đế đặc biệt trong lịch sử Nhóm phóng viên
.....Đề nghị công nhận vua Trần Nhân Tông là Danh nhân văn hóa thế giới Nhóm phóng viên
.....Phật tử tri ân Vua đời - Vua đạo Trần Nhân Tông Nhóm phóng viên
.....Những cuộc đời phía sau ánh hải đăng Theo Pháp Luật TP HCM
.....Lễ nguyện cầu thế giới hòa bình, quốc thái dân an Nhóm phóng viên
.....Truyền thuyết về Trần Nhân Tông Theo Tạp Chí Thăng Long – Hà Nội nghìn năm
.....Đại lễ kỷ niệm 700 năm, ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông viên tịch Xuân Loan, Cẩm Vân
.....Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị minh quân và thiền sư vĩ đại của Việt Nam  Thích Nhật Từ
.....Công Trình Thế Kỷ Của Phật Giáo Tại Huyện Dăk-Hà, Tỉnh Komtum Trúc Lệ
.....Về Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Danh Nhân Văn Hóa TS. Trần Hồng Liên
.....Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Như Lai Nhập Niết Bàn Lớn Nhất Miền Tây Nam Bộ
.... Trung tâm Văn hoá Phật giáo Bình Dương: công trình thế kỷ 21 Diệu Quang
.... BTS THPG Lâm Đồng tường trình về việc bị hành hung tại TV Bát Nhã BTV
.... Vụ Tu viện Bát Nhã: Những câu hỏi không biết trả lời sao! Minh Tân
.... Phản ứng của chư Tôn Đức và Phật tử tỉnh Lâm Đồng xung quanh bản tin: "400 tu sĩ Làng Mai tại tu viện Bát Nhã hoạt động chính trị" của đài truyền hình Lâm Đồng Nhật Minh và nhóm Khai Phong Phủ
.... Lời kêu cứu khẩn cấp của phụ huynh con em tu học tại tu viện Bát Nhã Thiện Hải
.... Tu viện Bát Nhã và những giải pháp Đức Bình
.... Đơn kiêu cứu khẩn cấp của Tăng Ni tại tu viện Bát Nhã Thích Chân Pháp Sỹ
.... Bản tường trình của Tăng Ni tu tập theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã Thích Chân Pháp Sỹ
....
Ngôi cổ tự TỨ NGUYỆT ĐƯỜNG, Thị xã Hưng Yên Thích Vân Phong
....
Ngồi Yên Như Núi Nhất Hạnh
....
Liêm Sĩ và Dũng Khí Minh Mẫn
....
Dựng tượng vua và Phật hoàng Trần Nhân Tông Bùi Ngọc Long
...
 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu| Bồ-tát đạo| Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
Cập nhật ngày  2-12-2005