Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Không Ngờ Thượng Tọa hứa khả
(Tưởng nhớ Hòa Thượng thân giáo sư Thượng Nguyên Hạ Ngôn)

 

Trong quá trình học tập từ sơ đẳng Giác Ngộ đến trung cấp Vĩnh Nghiêm trong tâm khảm của tất cả học tăng chúng con Thượng Tọa là vị giáo thọ vô cùng nghiêm nghị. Tư tưởng Phật học uyên bác của thầy đã xây dựng cho biết bao lớp học Tăng những kiến thức Phật học căn bản nhất qua những môn học mà Thượng Tọa phụ trách. Thân giáo của Thượng Tọa là gương sáng giới hạnh cho học Tăng chúng con soi rọi chính mình cùng học theo hạnh Thầy. Mặc dầu tận đáy lòng của chúng con lúc nào cũng tôn kính Thượng Tọa, nhưng giới đức của Thượng Tọa làm cho chúng con kính mà không giám tự động gần Thầy. Nói gì đến việc thưa thỉnh cầu xin điều gì đó cho mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học được duyên lành sang du học tại Đài Loan, cũng trong thời gian ấy con được quen với vợ chồng cư sĩ Vương Kiết Chiếu & Trương Thục Dung hai vị rất phát tâm hộ trì Tam Bảo nhất là các chùa ỏ Việt Nam rất nhiều. Sau thời gian đầu tư làm về ngành thủy sản ờ Việt Nam, hai vị quyết định mở nhà máy sản xuất bánh kẹo xuất khẩu sang Nhật, Âu Châu và Mỹ để sống đúng chánh nghiệp của người Phật Tử.

Ước nguyện của hai vị muốn được cầu thỉnh nhị vi trưởng lão Bắc Tông và Nam Tông của Phật giáo Việt Nam chứng minh sái tịnh lễ khởi công xây dựng nhà máy với quy mô 700 công nhân tại huyện Bình Chánh và nhờ Con hướng dẫn việc cầu thỉnh chư tôn thiền đức. Sau khi hướng dẫn quý vị thỉnh cầu Thượng Tọa trưởng lão nam tông viện chủ chùa Phổ Minh đuợc Thượng Tọa chấp nhận lời cầu thỉnh rồi, lòng con rất lo lắng vì Thượng Tọa nghiêm nghị quá, không dám cầu thỉnh, lại sợ không biết Thượng Tọa có chấp nhận cho không. Lo lắng là vậy, nhưng cũng phải mạnh dạng đến đảnh lễ cầu thỉnh đặng sắp đặt chương trình. Hôm ấy, lòng đầy phập phòng con đặt chân đến chùa Khánh Vân. Rất lâu rồi không được gặp, Thượng Tọa đẵ ân cần hỏi thăm việc du học, cuộc sống xa quê, cùng sách tấn việc tu học. Hầu chuyện Thượng Tọa một lúc lòng con cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì bớt sợ phần nào, phần lại vui khi biết rằng Thượng Tọa vẫn nhớ rõ người học trò cũ của mình. Con đã mạnh dạng hơn nên xin Thượng Tọa cho tác bạch tâm nguyện muốn thỉnh Thượng Tọa chứng minh sái tịnh cho lế khởi công sắp đến. Thượng Tọa hỏi thăm địa điểm cùng ý muốn của hai vị cư sĩ trong lễ khởi công như thế nào xong. Con không ngờ đã được Thượng Tọa hứa khả. Làm sao không vui được, vì biết rằng chắc ít có vị học trò nào dám thỉnh như vậy, và chắc hiếm có ai được Thượng Tọa đến sái tịnh cho. Ngày hôm ấy uy đức của nhị vị Thượng Tọa đã đem lại bao niềm hoan hỷ cho những người Phật tử cùng quan khách dữ lễ. Riêng con đây là ân huệ mà Thượng Tọa đã dành cho để con không bao giờ có thể quên được.

Nghe tin Thượng Tọa viên tịch khi con đang ở Âu châu do vậy không thể về đảnh lễ trước kim quan của Thẩy. Từ Anh quốc sang Đức được về thăm chùa Tâm Giác (Munchen), thầy Trụ Trì bảo số Vu Lan báo Tâm Giác sắp lên khuôn. Con xin ghi lại ân đức mà Thượng Tọa đã dành cho con trong lần cầu xin ấy để nhớ lại hình bóng ân sư. Vì biết rằng trong chặng đường sắp đến chúng con sẽ không còn cơ duyên được Thượng Tọa hứa khả nữa rồi. Con nghĩ rằng huynh đệ đồng học với con, nếu ai dám mạnh dạng thỉnh cầu chắc Thượng Tọa sẽ mãi mãi từ bi hứa khả cho học Tăng chúng con, chứ thầy  không từ chối như chúng con bao lâu nay vì kính nể than giáo trang nghiêm của Thầy quá nên đã nghĩ sai về lòng từ bi của Thầy.

Thượng Tọa dù ra đi nhưng thầy sẽ hứa khả quay về cứu độ chúng con.

Con vẫn mong thỉnh cầu để được thầy luôn luôn hứa khả trong buớc đường tu hoc và phục vụ đạo pháp của đàn hậu học chúng con.

 

Kính lạy giác linh Thầy

 

Học trò Thính Giải Hiền

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/nguoi/tuongnho_HT_NguyenNgon.htm

 


Vào mạng: 23-8-2005

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang