Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

ĐẠI ĐỨC THÍCH GIẢI HIỀN 

 
 
.. .. .. ..
.....Tịnh Tư Ngữ (sách danh ngôn tu học) Pháp Sư Chứng Nghiêm;  Thích Giải Hiền dịch
.....Sự đối thoại giữa Phật giáo và phúc lợi xã hội.  Thích Giải Hiền
....."Tâm Liên Bịnh Phòng" của bệnh viện đa khoa từ tế Phật giáo Đài Loan.    Thích Giải Hiền
.....Giới Phật Giáo Đài Loan Cung nghênh Xá Lợi Ngài Trần Huyền Trang từ Trung Quốc về Đại Học Huyền Trang.    Thích Giải Hiền
.....Tượng đồng Bồ tát Địa Tạng cao nhất thế giới sẽ được xây dựng tại Cửu Hoa Sơn Trung Quốc. Thích Giải Hiền
.....Ảnh chụp lưu niệm với đạo sư Ấn Thuận
.....Ni giới Đài Loan vận động bỏ “Bát kỉnh pháp”   Thích Giải Hiền
.....Những nàng Tây Thi trong nền văn hoá trầu cau của Đài Loan   Giải Hiền Thích
.....Phật Học Căn Bản        Thích Giải Hiền
.....Làm Thế Nào Để Xây Dựng Hôn Nhân Tốt Đẹp       Thích Giải Hiền
.....Phật Hoá Gia Đình          Thích Giải Hiền biên dịch
....Phật Pháp Trong cuộc Sống Hằng Ngày   Thích Giải Hiền biên dịch
....Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo       Thích Giải Hiền
....Tình và Lý     Thích Giải Hiền 
....Sơ Lược Về Sự Phát Triển Của Giáo Dục Phật Giáo Đài Loan    Thích Giải Hiền
....Kinh Tế Học Phật Giáo      Thích Giải Hiền
....Tôn Nghiêm Trong Sinh Tử      Thích Giải Hiền
....Không Ngờ Thượng Tọa hứa khả      Thính Giải Hiền
....Nói Chuyện Với Thanh Niên        Thích Giải Hiền
....Trợ niệm     Thích Giải Hiền
     Học Viện Phật Giáo Đầu Tiên Ở Đài Loan Được Chính Phủ Chính Thức Công Nhận Văn Bằng Đào Tạo Thích Giải Hiền
....Suy tư sau Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ 6 Thích Giải Hiền
....Tham luận hội thảo: Giảng dạy tiếng Việt như Một Ngoại Ngữ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” Thích Giải Hiền
....Lược Thuật Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm Ni chúng Tự Viện Vĩnh Minh Lâm Đồng, Hiệu đính: Giáo sư. Phạm Phú Thành và Đại Đức. Thích Giải Hiền
....Sự phát triển và chuyển biến của Học viện kỹ thuật và Đại học khoa học kỹ thuật với vai trò phát triển nguồn nhân lực tại Đài Loan Trần Trọng Tài (Thích Giải Hiền)
....Tham Cứu Đánh Giá Kiểm Định Chất Lượng Đại Học Đài Loan Trần Trọng Tài (Thích Giải Hiền) và Lâm Nghi Hân (Lin, Yi-Hsin)
 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichgiaihien.htm
Cập nhật ngày  1-4-2006