Trang Tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay
 
ĐỐI THOẠI 

  
.. .. .. .. ....................NGUYÊN LÝ VÀ NỀN TẢNG
.....Để thiết lập đối thoại.     Thiền Sư Nhất Hạnh
.....Thử bàn nguyên nhân của xung đột tôn giáo.     Giáo Sư Minh Chi
.....Tôn giáo và giá trị thực tại.       Thích Tâm Thiện
.....Sự hài hòa trong tôn giáo: Đa dạng là lợi lạc.    Thích Minh Thành dịch
.....Quan điểm của Phật giáo đối với các tôn giáo khác.    HT. K. Sri Dhammananda;  Thích Nữ Giới Hương dịch
.....Phật Giáo và sự khoan dung cho những dị biệt Tôn Giáo & Đức Tin.   Sulak Sivaraksa;  Mỹ Thanh dịch
.....Đối Thoại  Giữa  Khoa Học và  Phật Giáo   L’infini dans la paume de la main" Bs Hồ Hữu Hưng  dịch
 
.....................TỶ GIẢO VÀ ĐỐI THOẠI
.....Giê-su qua cái nhìn của người Phật Tử. G.S. André Bareau; Lại Như Bằng dịch
.....Con Đường Chuyển Hóa Hay Tản Mạn về... Phật & Giêsu. Trần Chung Ngọc
.....Vài cảm nghĩ về vụ Giáo hoàng "xưng thú 7 núi tội lỗi."    Trần Chung Ngọc
.....Tòa hình án Á châu -- Tây-ban-nha của Giáo Hoàng.   Nguyên tác: Mac Kher. Trích dịch: Trần Chung Ngọc
.....Nhìn vào trong sự khủng hoảng của Giáo hội Gia-tô La-mã.    Nguyễn Văn Hóa
.....Có nên tin vào số mệnh hay không? Quan niệm của Phật giáo như thế nào?   Giáo sư Minh Chi
.....Quan niệm giải thoát trong Phật giáo & Gia-tô giáo.     Trần Chung Ngọc
.....Niềm hãnh diện của người Phật tử.     Vô Tâm
.....Phiếm luận về gàn hay ghèn?      Trần Chung Ngọc
.....Kết thúc của Tây Du Ký, sự chống lại đạo đức.     Thích Nhật Từ
.....Đức Tin Công Giáo.   (sách)     Trần Chung Ngọc
.....Một lối suy diễn tùy tiện xuyên tạc lịch sử.     Nguyễn Đức Sơn
.....Giê-su là ai?        Trần Chung Ngọc
.....Những Sự Thật về Đạo Xuất Hồn: những sự thật ngay cả rất nhiều môn đồ kỳ cựu cũng không hề biết !  Phạm Bá 
.....Danh nhân trí thức Âu Mỹ nghĩ gì về Kitô giáo? Trần Chung Ngọc sưu tầm 
.....Bí quyết chống Sa tăng    Trần Chung Ngọc 
.....Trương Vĩnh Ký, ông là ai?   Bùi Kha 
.....Về Một Cái Website mang Tên “Vietnam Buddhism”     Tâm Hà Lê Công Đa 
.....John Paul II & Teresa: Từ huyền thoại đến thực chất   Trần Chung Ngọc
.....Quan hệ giữa Nho giáo và Phật giáo ở Việt Nam   Minh Chi
.....Đức Phật có phải là hoá thân của thượng đế?  HT.  K.Sri.Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch
.....Vài nhận định về bài “Tìm Hiều Niết-bàn” của Lê Anh Huy.     Trần Chung Ngọc
.....Thiền sư Đại Điên và Hàn Dũ    Thích Thông Tánh dịch
.....Hỏi v Đáp Bàng Ẩn
.....Ba câu hỏi Richard Gombrich Lê Việt Liên dịch
.....ĐĐ Thích Nhật Từ và Các Xóm Đạo Washington D.C. Trần Chung Ngọc
.....Ma Quân Quấy Nhiễu Sư Tăng [Nhưng Thất Bại !] Trần Chung Ngọc
.....Đại Đức Thích Nhật Từ Minh Mẫn
.....Tản Mạn Về “THÓI ĐỜI ĐỐI KHÁNG” Trần Chung Ngọc
.....Phật giáo - Ki tô giáo đối chiếu qua những nhận định điển hình của một số danh nhân trí thức thế giới Trần Chung Ngọc Sưu Tầm
.....Tôi đọc : HIỂU THẾ NÀO VỀ « TỘI TỔ TÔNG » Của Nguyễn Thùy Trần Chung Ngọc
...
 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

  

PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
Cập nhật ngày  8-7-2004