...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

NHẠC PHẬT GIÁO 


 
 

..  . .. .. .................................................TÂN NHẠC
.....Giả từ huyễn mộng.    Nhạc và lời: Giác An
.....Xin người niệm Phật cho mau.     Nhạc và lời: HT. Thích Huyền Tôn
.....Về Nguồn.      Thơ: Trần Quê Hương;  Nhạc: Uy Thi Ca 
.....Vô Thường Người Ơi.    Nhạc và lời: HT. Huyền Tôn
.....Vu-lan nhạc khúc.      Nhạc và lời: Uy Thi Ca
.....Ơn Mẹ.    Ý thơ: Diệu Hoa;   Nhạc và lời: Uy Thi Ca

..................................................VỌNG CỔ
.....Nhớ mẹ (vọng cổ)   Thích Đức Trường
.....Thu về nguồn (vọng cổ)   Thích Đức Trường 
.....Những bài phổ ra Vọng Cổ Lời thơ : Mặc Giang, Chuyển ca cổ : Hải Dương và NSUT Hồ Kiểng

..................................................CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
.....Xung quanh cáo buộc NS Vũ Ngọc Toản "đạo nhạc" Thanh Thiện thực hiện

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức Phật Giáo || Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

Cập nhật ngày  8-7-2004