Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt 


Đạo Phật Ngày Nay

NGHI THỨC PHẬT GIÁO


 
 

 .  .  . .  . ..........................NGHI THỨC TỤNG NIỆM

.....Kinh Nhật Tụng, tổng hợp 49 kinh căn bản của hai truyền thống Phật giáo Nam tông và Bắc tông.  (sách)    Thích Nhật Từ biên soạn
.....Nghi Thức Cầu An.   (sách) Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập
.....Nghi Thức Cầu Siêu.   (sách)   Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập
.....Nghi thức Phật đản   Tỳ-kheo Thích Nhật Từ biên soạn
.....Kinh A Di Đà   (sách)  Thích Nhật Từ  soạn dịch

.....Kinh Dược Sư   (sách)  Thích Nhật Từ  soạn dịch

.....Kinh Phổ Môn    (sách)  Thích Nhật Từ  soạn dịch

.....Nghi thức sám hối Sáu Căn và Hồng Danh     (sách)  Thích Nhật Từ  soạn dịch
.... Thủy Sám.     (sách)   HT. Thích Trí Quang soạn dịch 
.....Nghi Thức Sám Hối Kinh Kim Quang Minh.   (sách)   HT. Thích Trí Quang dịch; Quảng Minh soạn
.....Nghi Thức Cúng Cô Hồn.
.....Nghi Thức Tụng Niệm.  Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam 
.....Thiền Môn Nhật Tụng: Tổng hợp 13 nghi thức thường gặp (MS Word, Winzip)   Hải Hạnh đánh máy

.....Kinh Thiện Hữu và Ác Hữu  (sách)   Thích Đồng Bổn

 ...
...

..........................Ý NGHĨA NGHI THỨC
.....Ý nghĩa của kinh và tụng kinh.    Thích Nhật Từ
.....Nghi thức Tụng Niệm trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy.  Bình Anson
.....Ý nghĩa của cầu nguyện, cầu an và cầu siêu.     Thích Nhật Từ
.....Ý nghĩa Kinh Nhật Tụng.     Phúc Trung
.....Ý nghĩa của Nghi thức cầu an.     Thích Nhật Từ
.....Ý nghĩa của Nghi thức cầu siêu.     Thích Nhật Từ
.....Ý nghĩa nghi lễ Phật giáo.   Thích Viên Giác
.....Ý Nghĩa của sự Cầu Nguyện.   Thích Viên Giác
.....Cầu Nguyện và Thờ Phụng.     Tiến sĩ G.P. Malalarekera;   Thích Quảng Bảo dịch
.....Cầu siêu có phải là nghi lễ Phật giáo không?  Ly Khanh hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
.....Vài suy nghĩ về vấn đề cầu an và cầu siêu      Minh Chi
.....Ý nghĩa của nghi lễ, sự cúng dường và lễ khai tâm trong đạo Phật    Tổ Dịch Thuật Trúc Lâm dịch
.....Ý Nghĩa Dâng Hương     Tâm Lạc
.....Thờ cúng và lễ bái     Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
 

........................VIỆT HÓA NGHI THỨC
.....Suy nghĩ về một bộ kinh thánh Phật giáo.    Thích Nhật Từ
.....Suy nghĩ về phương pháp dịch thuật kinh điển trong tiến trình Việt hóa nghi thức tụng niệm.     Thích Nhật Từ
.....Việt hóa Nghi lễ, đường còn xa vời vợi.     Nguyên Đạo Lại Như Bằng
.....Các ý kiến tản mạn về Việt hóa nghi thức tụng niệm.
.....Nghi lễ có phải là tín ngưỡng không?     TT. Thích Tịnh Từ
.....Nghi thức tụng niệm thuần Việt nên được phổ nhạc theo nghi lễ Phật giáo.   TK .Thích Minh Nguyện
.....Quá trình hình thành đại tạng kinh chữ Hán.     Định Huệ
.....Nghe kinh, một văn liệu Phật học sinh động.     Đào Nguyên

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định| Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

Cập nhật ngày  1-6-2005