....
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 


Đạo Phật Ngày Nay

 

THIỀN PHẬT GIÁO 

   
.. .. .. .. ..........................I. GIỚI THIỆU THIỀN
......................................THIỀN LÀ GÌ ?
.....Thiền là gì ?   Ven. Ajahn Sumedho;  Mỹ Thanh dịch
.....Bước đầu để hiểu sâu sắc về thiền định.  Dorothy Figen;  Mỹ Thanh dịch 
.....Nhận thức cơ bản về con đường thiền định PG.     TT. Thích Chơn Thiện
.....Thiền Định.     Ajahn Chah; Mỹ Thanh dịch
.....Chánh niệm: trái tim của thiền tập.     Thích Nhuận Hải
.....Thiền là gì? (sách) Thích Thông Huệ

 

............................TẠI SAO PHẢI HÀNH THIỀN ?
.....Hành thiền để giải phóng Tâm. Phạm Kim Khánh
.....Lợi ích của thiền.    Giáo sư Minh Chi
.....Giữ tâm trạng cân bằng.     Giáo sư Minh Chi
.....Lợi ích của sự hành Thiền.     HT. Dhammananda; Tỳ kheo Thiện Minh dịch 
.....Thiền hành và sức khỏe.     Tỳ kheo Thích Minh Hiển
.....Người ngoại quốc nhận xét về công năng của thiền định     Thích Quảng Bảo tổng hợp
.....Thiền Đối với Văn Minh Nhân Loại.    Thích Quảng Bảo 
.....Lợi ích của Thiền Vipassana cho chính bản thân cũng như xã hội.     Mỹ Thanh dịch
.....Thiền định ảnh hưởng đến đời sống chúng ta. Diệu Đạo dịch Việt
.....Lợi ích chữa bịnh trong Thiền Quán.  (sách) Thiền sư Mahasi Sayadaw; Tỷ kheo Tăng Định  dịch
.....Lợi ích của Thiền hành    Bình Anson dịch
.....Các cấp độ hạnh phúc.      Thích Duy Tân
.....Điều gì xảy ra trong não nhà sư khi ngồi thiền?   Minh Huy 
.....Nhu Cầu Thiền Quán Tuệ Uyển chuyển ngữ

........................................SỐNG THIỀN 
.....Thiền Định với cuộc sống hôm nay.     HT. Thích Thiện Châu
.....Nguyên lý cơ bản của thiền định Phật giáo ứng dụng vào đời sống hằng ngày.     Giáo Sư Minh Chi
.....Ảnh hưởng thiền ở nơi làm việc.    Mỹ Thanh dịch
.....Giải Quyết Khác Biệt.     Diệu Liên
.....Bất tùy phân biệt.     Cư-sĩ Chính-Trực 
.....Bát phong.      Cư-sĩ Chính-Trực
.....Năm hình ảnh trước cửa Tử.   Hòa Thượng Rastrapal;   Hải Trần dịch Việt
.....Sống thiền   Vĩnh Hảo
.....Trở về hiện tại    Thích Phước Huệ
.....Thiền và Phẩm Đức        Viên Châu dịch
.....Thiền và tình cảm     Viên Châu   dịch
.....Chánh niệm tỉnh giác     Thích  nữ diệu Huệ
 
 

....................................ỨNG DỤNG THIỀN
.....Thiền Minh Sát và Quản Trị Thương MạiJayantilal Shah ;  Thích Nữ Liên Hoà dịch 
.....Thiền nội quán và khủng hoảng môi sinh.  Prof. Lily de Silva; Cư sĩ Minh Thông dịch Việt
.....Thiền và Nghệ Thuật Nấu Ăn.  Edward Espe Brown ;  Diệu Liên dịch 
.....Dẹp Bàn.  Bernard Glassman & Rich Fields . Diệu Liên dịch
.....Giáo dục thánh thiện và Vipassana.    Giáo sư P. L. Dhar; Mỹ Thanh dịch
.....Vào cõi tranh thiền.     Ngọc Đào
.....Về pháp tu thiền              Bình Anson
.....Lời Khuyên Thích Ứng Cho Các Thiền Sinh      Bhikkhu Khantipalo -  Mỹ Thanh dịch
.....Thiền Vipassana Trong Nhà Tù      Thích nữ Hằng Liên
.....Thiền Vipassana: Một Nghệ Thuật Sống - Thiền Sư: S.N. Goenka.  TN. Hằng Liên   dịch
.....Thiền Vipasasana Giúp Tôi Thoát Khỏi Ma Tuý    TN Hằng Liên      dịch
.....Thiền Vipasasana Tuyên Chiến Với Ma Tuý    TN Hằng Liên      dịch
.....Thiền Tập       Cư Sĩ Nguyên Giác biên dịch

.....Bệnh Tâm Thần Và Thiền Định         Mỹ Thanh  dịch

.....Vipassana và Thương mại    Mỹ Thanh   dịch

 
 

           ...   .. II. THIỀN NGUYÊN THỦY
.......................GIỚI THIỆU THIỀN NGUYÊN THUỶ
.....Giới thiệu pháp Thiền Nguyên thủy của Đức PhậtHT. Thích Minh Châu
.....Giới Thiệu về Thiền Vipassana.   Thích Minh Diệu dịch
.....Con đường Thiền Định mà Thế Tôn đi qua.   Thích Chơn Thiện
 

........................NỀN TẢNG THIỀN NGUYÊN THUỶ
.....16 chủ đề thiền quán niệm hơi thở.     HT. Thích Thiện Châu
.....Thực tập Thiền Minh Sát.   Hòa thượng Mahasi Sayadaw
.....Hướng dẫn hành Thiền.     Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt
.....Ba phương pháp hành thiền chủ yếu.     Giáo sư Minh Chi
.....Mười Sáu Tuệ Minh Sát.     Trương Văn Huấn
.....Ba bài pháp về Thiền Quán.   Bình Anson lược dịch
.....Những bài tập căn bản trong Thiền Minh Sát Tuệ.    Đoàn Ngọc Bạch-Yến dịch
.....Căn bản pháp hành Thiền.    Phạm Kim Khánh dịch
.....Chín yếu tố phát triển thiền quán.   (sách)  S. U Kundalàbhivamsa; Tỳ kheo Thiện Minh dịch
.....Bốn đề mục quán niệm (Tứ niệm xứ).      Thích Phước Lượng
.....Thực tập từ bi quán cho trẻ thơ.     Nguyên Tâm và Tâm Đăng soạn
.....Hương Vị Pháp Bảo.    (sách) Thiền sư U Silananda 
.....Hai Phương Cách Hành Trì Thiền Minh Sát;  Tỳ Kheo Bodhi; Thích Minh Diệu dịch
.....Thiền Tứ Niệm Xứ.   (sách)   Thích Trí Siêu 
.....Điều Phục Tâm.  Ni Sư Ayya Khema ;  Diệu Liên dịch 
.....Minh Sát Tuệ.   Thích Nữ Tuệ Dung dịch
.....Về pháp quán niệm hơi thở.   Pháp sư Chúng-Hiền;  Tỳ kheo Tâm Hạnh dịch
.....Trái Tim Thiền Quán  (sách)   Tỷ kheo Giác Chánh 
.....Chiếu Kiến Nghiệp Xứ, Vipassana Kammatthana. (sách)   Tỳ Kheo Giác Chánh
.....Phương Tiện Thiện Xảo.   Đại Đức Ajahn Sumedho; Dương Vĩnh Hùng dịch
.....Tâm Định và Thiền Quán Vipassana.     Thiền Sư U Silananda; TNDT dịch 
.....Khái Niệm và Thực Tại.     Thiền Sư U Silananda; TNDT dịch 
.....Ánh Đuốc Phật Đà.   Đại Đức Puriso;     Tỳ kheo Giác Nguyên dịch
.....Những Bài Giảng Tóm Tắt của Khóa Thiền Minh Sát Mười Ngày. (sách)  Thích Minh Diệu dịch 

.....
....
               ..        III. THIỀN TỔ SƯ
.............................CÁC LOẠI THIỀN CĂN BẢN
.....Công Án Thiền và Vấn Đề Nhận Thức. Đại-lãn
.....Vài Chú Giải về Thiền Đốn Ngộ.   (sách) Nguyên Giác Phan Tấn Hải
.....Giới thiệu đường lối tu thiền của Phật giáo.      HT. Thích Thanh Từ
.....Vài suy nghĩ về thiền tông Việt Nam.     Trần Hồng Liên
.....Sáu cửa vào động Thiếu Thất  (sách)  Bồ-đề Đạt-ma;  Trúc Thiên dịch
.....Sơ lược sắc thái thiền Trung Hoa      Thích Phước Tiến
.... Tư tưởng và  phong cách thiền tông      (sách)   Cự Tán -  Định Huệ dịch
.... Thiền Kinh Niệm Xứ Lược giải (sách) Thích Thông Huệ
 

...............................QUÁN TƯỞNG VÀ THIỀN 
.....Quán Bất Tịnh.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Quán Sổ Tức.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Quán Từ Bi.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Quán Nhân Duyên.      HT. Thích Thiện Hoa
.....Quán Giới Phân Biệt.     HT. Thích Thiện Hoa
 

...........CÁC THIỀN SƯ TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM
.....Pháp Dạy Người của Lục Tổ Đại SưĐại-lãn
.....Pháp Dạy Người của Thượng Sỹ Tuệ Trung. Đại-lãn
.....Thiền Sư Huyền Quang và Bước Tiến Tâm-Linh. Đại-lãn
.....Thiền Sư Pháp Loa và Pháp Chỉ Thẳng. Đại-lãn
.....Hàn Sơn - Thập Đắc - Phong Can.     Thông Tánh dịch
.....Thiền Lão Thiền Sư và khuynh hướng sống cho mình.     Thích nữ An Trí
.....Thiền sư Đại Điên và Hàn Dũ    Thích Thông Tánh dịch
.....Tư liệu lưu truyền của Trần Nhân Tông    Thiền sư Thanh Từ dịch
.....Huệ Năng vị tổ thiền tông xuất thân từ giới bình dân        Tịnh Nguyên dịch
.....Thần Tú người khai sáng ra thiền phái phía bắc   Tịnh Nguyên dịch
 

...............................CHĂN TRÂU VÀ THIỀN 
.....Phật Dạy Chăn Trâu.     Tuệ Sỹ
.....Chăn trâu.     Cư sĩ Chính Trực
.....Mười bức tranh chăn trâu của thiền sư Quách Am.     Trần Trúc Lâm
.....Con Trâu Đất: Một Biểu Tượng Độc Đáo của Tuệ Trung. Đại-lãn
.....Tranh chăn Trâu Đại Thừa Tâm Minh Ngô Tằng Giao
.....Tranh Chăn Trâu Thiền Tông Tâm Minh Ngô Tằng Giao
.....Tranh chăn trâu ZEN MOUNTAIN MONASTERY Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch Việt
 

...............................NGỮ LỤC VÀ CÔNG ÁN 
.....Ngữ lục của thiền sư Hư Vân.  (sách)  Thích Hằng Đạt
.....Vô Môn Quan, Mumon Ekai (sách) Trần Trúc Lâm dịch
.....Lâm Tế Ngữ Lục  (sách)  HT. Thích Duy Lực dịch
.....Duy Lực Ngữ Lục  (sách)   nhóm Mai Thắng Nghĩa thực hiện
.....Công án Thiền Huệ Siêu hỏi Phật  (Arial Unicode MS) Chân Nguyên dịch
.....Khai thị về tham thiền    Quảng Đại dịch
 

..................................THIỀN VÀ THƠ VĂN
.....Thiền và thơ Đường Tống.     Thích Thông Thiền dịch
.....Thanh Sắc Thi Ca. Tuệ Sỹ
.....Lô Sơn Chân Diện Mục.   Tuệ Sỹ
.....Bốn bài thơ của thiền sư Tông Bổn.      T.T. Thích Nhật Quang dịch giải
.....Định Huệ Tương Tư Ca.    Vĩnh Minh Trí Giác Thiền Sư; Thích Nguyên Hiền dịch
.....Chí trai trời thẳm tung hoành...     Hư Trúc
.....Ẩn Dụ Một Đóa Mai.   Đại-lãn
.....Cú lộn nhào của Tế Điên.     Đồ Khùng dịch
.....Thiền Tông "hổ lốn" trong bụng Tô Đông Pha.     TT. Thích Minh Cảnh dịch
.....Hình ảnh thi ca trong Tham Đồ Hiển Quyết của Viên Chiếu Thiền Sư.   Thích Nguyên Hiền
.....Thi kệ của Thiền sư Thích Thanh Từ
.....Thiền định cho đời.   (thơ)  Thích Nhật Từ
.....Mất dấu.   (thơ)  Thích Nhật Từ
.....Thơ thiền.    Thích Nguyên Hùng
.....Bài thơ thiền của Trần Nhân Tông   Hà Thúc Minh
.....Bài kệ duy nhất của thiền sư Quảng Nghiêm   Hà Thúc Minh
.....Khúc hát điên quàng   Thượng sĩ Tuệ Trung
 

..........................CÁC BÀI VIẾT KHÁC VỀ THIỀN
.....Pháp Chỉ Thẳng. Đại-lãn
.....Thỏng Tay vào ChợĐại-lãn
.....Phá Chấp Ngã-Pháp. Đại-lãn
.....Những bài học về diệu tâm hay Phật tánh.     Tâm Minh 
.....Vô nhãn, nhĩ, tỷ . . .  Barbara Brodsky;   Diệu Liên dịch 
.....Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn trong thiền quán.     Huệ Khải
.....101 Truyện Thiền   (truyện thiền)  Tâm Minh  Ngô Tằng Giao  chuyển ngữ
.....Thiền sư Mã Tổ - Ðạo Nhất         Tâm Thái
.....Thiền sư Hoàng-Bá Hy-Vận        Tâm Thái
.....Thiền - Vũ khí của người Nhật Roshi Philip Kapleau, Huỳnh Công Hoàng dịch
.....
Sự Liên Hệ Giữa Bhavana (Thiền Định) Với Đời Sống Thường Nhật Dương Tiêu lược dịch
.....Mở Tâm - Mở Đời Tâm Phương
.....Tìm Hiểu Đường Lối Thực Hành Thiền Phái Trúc Lâm Vân Tuyền
.....Thiền về lòng Từ Bi, Tử Tế, và Hân Hoan Zoketsu Norman Fischer Mỹ Thanh dịch Việt


 
 

.............................HƯỚNG DẪN HÀNH THIỀN 
.....Mười Điều Biện Ma cho Người Tu Thiền.  (sách)  Thiền Sư Siêu Minh viết; TT. Thích Nhật Quang thuật
.....Pháp Yếu Tu Tập - Tọa Thiền Chỉ Quán.  (sách) Trí Khải Đại-Sư;  HT. Thích Thanh Từ dịch
.....Triệt Ngộ Đại Sư Thị Chúng.    Thích Nguyên Chơn dịch
.....An tâm    HT. Thích Thiện Siêu
.... Vài Câu Vấn Đáp Về Hành Thiền     Tỳ khưu Dhammika      Bình Anson lược dịch
.....Bước Đầu Hành Thiền     Sarah K. Lim        Bình Anson trích dịch
.... Huấn Luyện Thiền Tập Ngắn Hạn Với Sự Cải Thiện Chú Ý và Tự Điều Chỉnh Tuệ Uyển chuyển ngữ
 
 

IV. THIỀN NGUYÊN THUỶ VÀ THIỀN ĐẠI THỪA
.....Gặp nhau giữa Thiền Tông và Thiền của Giáo Lý Nguyên Thủy.   HT. Thích Thanh Từ
.....Thiền tông: một nhánh của Phật Giáo Nguyên Thủy trong các nước Phật Giáo Đại Thừa.  Shanta Ratnayaka;  Liễu Pháp dịch
.....Bàn về Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển.    Giáo sư Minh Chi
.....Cửa Thiền Tây Tạng          Nguyên Giác   biên dịch

........................V. THIỀN VÀ TỊNH ĐỘ
.....Thiền Tịnh Song Tu. (sách)  Ni Trưởng Như Thanh
.....Thiền Sư Duy Tắc trả lời hành giả Tịnh độ.  Thích Đồng Ngộ dịch
.....Đáp những câu hỏi về Thiền Tịnh.     TT. Thích Minh Cảnh dịch
.....Thiền và Tịnh độ trong mạch sống Việt Nam.    TK. Ta Bà Ha
.....Thiền sư Băng Hoài thị chúng     Thích Đồng Ngộ dịch

...
 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
Cập nhật ngày  11-10-2005