Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
MẤT DẤU
Thích Nhật Từ

MẤT HÚT
Từng dấu chân thời gian,
Hôm qua, nay và . . . mốt,
Như chim bay ngút ngàn:
Mất hút!

MẤT DẤU
Núi xanh một dãi ngang trời,
Hoàng hôn buông nhẹ, nguồn khơi lắng dần.
Lối mòn khách bỗng dừng chân
Cánh chim mất dấu xuyên tầng không gian.

RÓCH RÁCH
Chén trà rót đêm qua,
Chảy tràn xuyên tâm khách.
Chén trà rót đêm nay,
Róch rách!

NGÚT NGÀN KHÔNG GIAN
Trời cao đất rộng bao la,
Non xanh nước biếc, sơn hà bao quanh.
Dưới biển rộng, trên trời xanh,
Con chim thẳng cánh, ngút ngàn không gian.

VỌNG TAN
Cành mai vàng chớm nở,
Ai xác định thời gian ?
Khi hoa tâm say trổ:
Vọng tan!

MỘT CÕI THONG DONG
"Vầng trăng ai xẻ làm hai,
Nửa in dưới nước, nửa cài trên không."
Ra đi một cõi dung thông,
Sắc không chẳng quản, tâm đồng thái hư.

THẢNH THƠI
Xuân có hoa, thu lặng.
Hạ bức, đông tuyết rơi.
Thời gian tâm không chặng ...
Thảnh thơi!

ẢI VÔ MÔN
Lận đận cõi trần duyên nghiệp mang,
Am thiền vắng khách chốn quan san.
Chày thiền một tiếng, duyên trần rụng,
Đến ải vô môn chớ ngỡ ngàng!

TRĨU SAI
Chẳng phải đêm hôm qua,
Chẳng phải sáng hôm nay,
Cành mai vàng nở hoa
Trĩu sai!

XA XĂM
Tìm trâu lần theo dấu,
Tìm đạo lối vô tâm.
Vô tâm, đạo soi thấu
Xa xăm!

THIỀN CA
Róch rách, con suối chảy,
Boong boong, tiếng chuông xa.
Mọi việc trôi đi mãi:
Thiền ca!

THIỀN GIA
Mây trắng treo ghềnh núi,
Thông xanh gió thoảng qua.
Tâm tư như con suối:
Thiền gia!

THIỀN-NA
Cõi tục vừa ngoảnh mặt,
Đạo mầu chẳng bao xa.
Chánh tâm từng tít tắt:
Thiền-na!

TÍT TẮT
Bừng tỉnh giấc mộng dài,
Thời gian như khoảnh khắc.
Hôm qua, nay, ngày mai:
Tít tắt!

-oOo-

 


Cập nhật: 27-4-2000

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang