Trang tiếng Anh

 

 

 

 

Huy hieu Dao Phat Ngay Nay
TỪ ĐIỂN & SÁCH THAM KHẢO

Trang tiếng Việt   

 

 

 

 

..

..  . ..  .  .
...........................................TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC
.....Từ điển Phật học  Chân Nguyên & Nguyễn Tường Bách
.....Từ ngữ Phật học Việt Anh    Đồng Loại Trần Nguyên Trung
.....Pali-Việt Đối Chiếu.   Bình Anson
.....Buddhist Dictionary: Manual of Buddhist Terms and Doctrines    by Nyanatiloka Mahathera
.....Small Romanised Pali - English Dictionary of Buddhist Terms  by Watthai Net
.....Từ ngữ đối chiếu Anh Việt hoặc Phạn âm trong Kinh Pháp Hoa  Vũ Hữu Đệ soạn
.....Từ ngữ đối chiếu Việt Anh hoặc Phạn âm trong Kinh Pháp Hoa  Vũ Hữu Đệ soạn
.....Chú thích một số thuật ngữ và danh từ riêng trong Kinh Tụng Hằng Ngày    Thích Giác Hoàng
 
................................................THAM KHẢO
.....Cẩm nang viết khảo luận, luận văn và luận án   Thích Nhật Từ
.....Quy ước trích dẫn Tam Tạng Kinh điển Nguyên Thuỷ    Bình Anson
 
.................................CÁC TỪ ĐIỂN ĐANG BIÊN SOẠN
.....Từ Vựng Phật Học Đối Chiếu Anh-Việt: Khoảng 100,000 Mục Từ. Thích Nhật Từ biên soạn từ 1994.
.....Từ Vựng Phật Học Đối Chiếu Việt-Anh: Khoảng 50,000 Mục Từ. Thích Nhật Từ biên soạn từ 1994.
.....Từ Vựng Phật Học Đối Chiếu Pali-Việt, Sanskrit-Việt, Tây Tạng-Việt, Nhật-Việt, Hoa-Việt và Triều Tiên-Việt: Khoảng 150,000 Mục Từ. Thích Nhật Từ biên soạn từ 1994.
.....Từ Điển Đối Chiếu Phật Học       Cư sĩ Minh Thông biên soạn sắp hoàn tất

 

 


Phật giáo cho người bắt đầu | Phật Pháp | Kinh Điển | Nghi thức | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát Đạo | Triết học PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | Giáo dục PG

 Văn hóa PG | Xã hội học PG | PG và Khoa học | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Ăn chay

Phật tích & Danh thắng | Đối thoại | Diễn Đàn | Xuân | Vu-lan-bồn | Điểm sách | Văn học | Truyện | Thơ

Nhạc | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả và dịch giả | Ban biên tập | Links


Screen Savers | Tuyển tập ảnh | Mailing List | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/thamkhao/tongmucluc.htm
Cập nhật ngày   25-3-2002