...


 Trang Tiếng Anh


Đạo Phật Ngày Nay

BỒ-TÁT ĐẠO

 
 
. . . . . .................................I. LÝ TƯỞNG BỒ-TÁT
.....Lý tưởng Bồ tát: Một tia sáng trong bóng tối của thời đại chúng ta.   Lama Anagarika Govinda;    Tổ dịch thuật Trúc Lâm chuyển ngữ
.....Lý tưởng của Bồ-Tát hay Bồ-Tát Đạo. HT. Narada; Phạm Kim Khánh dịch Việt
.....Thâm ý qua hình tượng Bồ Tát  (sách)   HT. Thích Thanh Từ
 

...........................II-a. CÁC BỒ-TÁT TIÊU BIỂU
.................................Bồ-tát Quán Thế Âm
.....Hạnh Nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm.     Đại-lãn 
.....Hành trạng bồ-tát Quán Thế Âm   TT. Thích Phước Sơn
.....Công hạnh bồ-tát Quán Thế Âm   HT. Thích Huyền Tôn
.....Sự tích Bồ-tát Quán Âm  Tạp chí Từ Bi Âm 
.....Sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong sự có mặt liên tục của Quán Thế Âm Bồ-tát   Phạm Công Thiện    Phạm Công Thiện
.....Mười hai đại nguyện Quán Thế Âm (thơ)  Thanh Sơn

.....................................Bồ-tát Địa Tạng
.....Thông Điệp của Bồ Tát Địa Tạng qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện.    Tâm Hà Lê Công Đa 
.....Sự tích Bồ-tát Địa Tạng   Tạp chí Từ Bi Âm 

.......................................Bồ-tát Di-lặc
.....Lời tụng tôn kính đức Phật đương lai.      HT. Trí Quang
.....Tìm hiểu về tín ngưỡng Di-lặc.   Thích Nguyên Hiền
.....Nụ Cười của Phật Di Lặc.     HT.Thích Hiển Pháp
.....Sự tích Bồ-tát Di-lặc   Tạp chí Từ Bi Âm 

..............................II-b. CÁC BỒ-TÁT KHÁC
.....Sự tích Bồ-tát Đại Thế Chí  Tạp chí Từ Bi Âm 
.....Sự tích Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi   Tạp chí Từ Bi Âm
.....Sự tích Bồ-tát Phổ Hiền   Tạp chí Từ Bi Âm 
.....Sự tích Bồ-tát Chuẩn-đề  Tạp chí Từ Bi Âm 
 

................III. GIÁO PHÁP VÀ HÀNH XỬ CỦA BỒ-TÁT
.....Bồ Tát Hạnh    (sách)  Tôn Giả Santideva;   Thích Trí Siêu dịch
.....Lục độ.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Ngũ minh.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Tứ nhiếp pháp.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Bốn món tâm vô lượng.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Giác ngộ trong Kinh Bát Đại Nhân Giác.  Thích Viên Giác
.....Thập đại nguyện.     Cư-sĩ Chính-Trực
.....Quả vị giác ngộ: sự giải thích của Thượng Toạ Bộ và Đại Thừa.   Thích Duy Tân
.....Tôi không dám khinh quý ngài . . .    Nguyên tác: Mick Kiddle;  Lệ Tâm dịch
.....Về hạnh Bố Thí              Bình Anson
.....Nhập Hạnh Bồ Tát        Việt dịch: Nguyên Hiển
 
...
 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển| Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
Cập nhật ngày  8-8-2005