Trang tiếng Anh

Trang tiếng Việt 

Huy hieu Dao Phat Ngay Nay
Đạo Phật Ngày Nay
MỤC LỤC TÁC GIẢ VÀ DỊCH GIẢ
***
...... ... ..  . ..  .  .

Chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử nào chưa có hình trong trang tác giả và dịch giả, xin vui lòng gởi cho một tấm ảnh chân dung đã scan, dạng JPG, về địa chỉ buddhismtodayinc@yahoo.com  để Ban biên tập kịp thời bổ túc vào mạng.

VẦN A
 
VẦN B
Nguyễn Hữu Ba
Lê Đình Bích
Hoa Lục Bình
Tâm Bình
Nhuận Bình
 
VẦN C, CH
Minh Chi
Huỳnh Ngọc Chiến
Thích Tuệ Chiếu
Nghiêm Xuân Cường
Lê Văn Cường
Đc Cường
Nguyễn Lân Cường
Cung
 
 
VẦN D 
Hồng Dương
Thích Nữ Liên Dung
 
VẦN Đ
Tuệ Minh Đạo
 Thích Trung Đạo
Vũ Hữu Đệ
Cao Hữu Đính
 
 
VẦN G
Tâm Minh – Ngô Tằng Giao
Mặc Giang
Phạm Đà Giang
 
VẦN H
Thích Giác Hiệp
Thích Phước Huệ
Thích nữ Diệu Huệ
Chơn Huệ
Thế Huyền
 
VẦN K
Văn Kế
Hoàng Kim
 
VẦN KH
HT. Thích Thanh Kiểm

 

VẦN L

 

VẦN L
Huyền Linh
Lê Viết Linh
Thích Nữ Hằng Liên
Thích Nữ Huệ Liên
Ni trưởng Huỳnh Liên
Thích Nữ Trí Liên
Thích Nữ Tuệ Liên
Thích Nữ Vân Liên
Diệu Liên
Minh Liên
Thanh Liên
Trí Liên
Trần Hồng Liên
Thích Nữ Chân Liễu
Miên Long
i Ngọc Long
HT. Thích Duy Lực
Thích Quảng Lực
Thích Phước Lượng
Phan Mạnh Lương
Thích Thông
Lê Hồng
Thích Thiện Lợi
Xuân Loan
Hàn Lâm

 

VẦN M
Bạch Mai
Trần Tuấn Mẫn
Thích Hồng Minh
Tỳ-kheo Thiện Minh
TT.  Thích Trí Minh
Tu sĩ Tuệ Minh
TT. Viên Minh
Tâm Minh
Quảng Minh
Tịnh Minh
Phúc Minh
Chánh Minh
Minh Mẫn
TV Nam
Maica
Nguyễn Văn Mỹ
 
VẦN N, NH, NG, NGH
HT. Narada
Trí Năng
Huỳnh Văn Niệm 
Thích Hạnh Niệm
Minh Niệm
HT. Thích Giác Nhiên
Tỳ-kheo Pháp Nhiên
Tâm Nhiên
Tịnh Như
HT. Thích Đức Nhuận
HT. Thánh Nghiêm
Thích Huệ Nghiêm
Hoài Nhân
Thân Trọng Nhân
Đào Nguyên
Hoàng Nguyên
Thích Nữ Chân Nguyên
Tỳ-kheo Giác Nguyên
Tâm Quang Nguyên
Thích Minh Nguyện
Thích Hạnh Nguyện
Như Nguyện
Thích Nữ Như Nguyệt
Nguyễn Nguyệt
Diệu Ngọc
Trần Chung Ngọc
Hồng Ngọc
Thích Đồng Ngộ
Quán Như
Phan Khắc Nhượng
Thích Thuận Nghi
Thích Nhuận Nghi
Thích Trung Nghĩa
Thích Nhuận Nghĩa
HT. Thích Đức Nghiệp
Tk. Thích Lệ Nghiêm
Tịnh Nghiêm
Thể Như
Thích Tuệ Nhật
Pháp Nhật
Hiếu Ngọc
Thái Thị Minh Ngọc
 
 
VẦN O
Kiều Oanh
Tinh Oa

 

VẦN P, PH
HT. P.A. Payutto
HT. Thích Hiển Pháp
Sư cô Liễu Pháp
Từ Pháp
Ðệ Tử Phật
Nguyên Phong
Thuận Phong
Lưu Đình Phong
Giang Phong
Thích Nữ Tắc Phú
Minh Phúc
Thanh Phúc
Trịnh Nguyên Phước
Trần Trung Phượng

 

VẦN R
HT. Rahula

 

VẦN Q
HT. Thích Trung Quán
Thích Chơn Quang
TT. Thích Nhật Quang
TN. Viên Quang
HT. Thích Trí Quang
Thích Nữ Tịnh Quang
Huyền Quang
Hiếu Quang
Huỳnh Kim Quang
Thích Giác Quả
HT. Thích Trí Quảng
Thích Thiện Quý
Lý Nguyên Quân
Như Quang
Diệu Quang
Tiểu Quyên
Viên Quý

 

VẦN S
HT. Thích Thiện Siêu
Thích Trí Siêu
Ân Học Sinh
Nguyễn Trần Nhất Sinh
TT. Thích Phước Sơn
Thanh Sơn
Mộng Bình Sơn
Chánh
TT. Tuệ Sỹ
Thích Trừng Sỹ
Trừng Sỹ
Thích Thiện Sáng
ShiKiSha
Hai Sâm
Trần Hớn Sâm

 

VẦN T, TH
 
Viên Tài
Đỗ Hữu Tài
Trần Minh Tài
Thích Nguyên Tạng
Thích Hải Tạng
Lâm Như Tạng
Thích Thông Tánh
Nguyên Tánh
Quảng Tánh
Trí Tánh
HT. Thích Thiền Tâm
Minh Tâm
Chiêu Đề Tăng
Thích Nữ Lệ Tâm
Đanm
Hoa Tâm
Ngộ Tâm
Thích Duy Tân
Thích Hạnh Tấn
Thích Nữ Diệu Tấn
Thích Hạnh Tuấn
Nguyễn Phúc Bửu Tập
Nguyễn Tiến
Thích Chân Tính
Diệu Tịnh
TT. Thích Giác Toàn
Bảo Toàn
HT. Thích Huyền Tôn
Thích Tâm Tín
Như Tạng
NTDT
HT. Hộ Tông
Lục Thạch
Ni trưởng Như Thanh
Tịnh Thanh
Thích Quang Thạnh
Nguyên Thạnh
Mỹ Thanh
Nguyễn Hữu Thái
Tâm Thái
Lê Quang Thái
Thích Đồng Thành
Thích Minh Thành
Dương Kinh Thành
Phạm Phú Thành
Thích Nhuận Thạnh
Thích Thanh Thắng
Tạ Thị Ngọc Thảo
Trung Thảo
Minh Thắng
TT. Thích Đức Thắng
Minh Thông
Hạnh Chơn-Thông Đạt
TT. Lê Mạnh Thát
Trúc Thiên
TT. Thích Chơn Thiện
Thích Chí Thiện
Thích Tâm Thiện
Thích Thông Thiền
Phạm Công Thiện
Minh Thiện
Thanh Thiện
Hướng Thiên
Bảo Thiên
Chúc Thiệu
Phúc Thịnh
Thích Lệ Thọ
Thích Quảng Thọ
Thích Minh Thọ
Minh Thắng
HT. Thích Từ Thông
TT. Thích Giải Thông
TT. Thích Minh Thông
Thiện Thông
Viên Thông
Maha Thongkham
Bạch Thu
Linh Thụy
Phương Thùỵ
Thích Hạnh Thức
Thích Thông Thức
Tỉnh Thức
Hoa Vô Thường
Thích Phước Tiến
Tinh Tiến
Thích Phước Tiến
Phật Điển Hành
Thích Nhật Từ
TT. Thích Tịnh Từ
Thiền sư Thanh Từ
Thích Thộng Từ
Du Trốc Tử
Đồng Thành
Phan Trường Thị
Hoàng Thu
Giác Minh Duyên Diệu Thúy
Mặc Thủy
Thích Chúc Tiếp
TT. Thích Minh Tuệ
ĐĐ. Thích Chân Tuệ
Tịnh Tuệ
Khải Tuệ
Diệu Tuyền
Vân Tuyền
Du Trốc Tử
Nhị Tường
Đỗ Kim Thêm
Tịnh
Tâm
Dương Tiêu
Ngọc Túy
 
 
VẦN TR
Thích Lệ Trang
Nguyễn Nam Trân
Lý Trường Trân
Diệu Trần
Liễu Trần Nguyên Tịnh
Thích Nữ An Trí
Thích Đồng Trí
Thích Nữ Liên Trí
Thích Viên Trí
Thích Minh Trí
Hà Vũ Trọng
Phúc Trung
Đồng Loại - Trần Nguyên Trung
Thích Hạnh Trung
Hồng Trung
Thanh Trúc
Gia Trúc
HT. Thích Hành Trụ
Thích Nguyên Trụ
Tâm Trụ
 
Chính Trực
Thích Đức Trường

 

VẦN U
Nhật Uyển
Tuệ Uyển
Nhã Uyên
Úy

 

VẦN V
Sư cô Tâm Văn
Phan Quang Việt
Thúy Vinh
Mai Vọng
Thích Long Vân
Cẩm Vân
VẦN Y
Lê Nhu Ý
Bửu Ý
Hoàng Yến

 

***

Hãy bấm vào đây để xem các tác giả và dịch giả chỉ có một bài


Kính bạch chư tôn đức và kính thưa quý Phật tử,

Để tiện cho phần quản lý thư mục, mục lục này chỉ liệt tên tác giả hoặc dịch giả có từ 2 bài trở lên. Các tác giả và dịch giả chỉ có một bài sẽ được liệt vào Mục lục chung

Trật tự của mục lục được sắp xếp theo thứ tự của mẫu tự TÊN tác giả hay dịch giả, chứ không tính theo họ và chữ lót. Ví dụ: Hoà thượng Thích Trí Quang sẽ nằm trong vần Q; Hoà thượng Thích Minh Châu sẽ nằm trong vần C; cư sĩ Trần Chung Ngọc sẽ nằm trong vần N và cư sĩ Chính Trực sẽ được liệt vào vần T

Nếu quý vị phát hiện các tác giả, dịch giả hoặc các bài đã đăng trong trang nhà ĐPNN nhưng bị sót trong danh sách thư mục tác giả này, kính xin quý vị vui lòng gởi email thông báo về thichnhattu@yahoo.com hay buddhismtoday@yahoo.com để ĐPNN kịp thời bổ sung. Chân thành cảm ơn chư tôn đức và quý Phật tử.

01-4-2001

CÁCH XEM CÁC TÁC GIẢ TRÊN MẠNG

Để xem các tác giả / dịch giả thông qua địa chỉ chi tiết trên mạng , quý vị vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây: 

-- Nếu tác giả / dịch giả là chư tôn đức tăng ni (Bắc tông) thì tên của quý vị trong thư mục này sẽ là http://www.buddhismtoday.com/tacgia/+ thich (chữ thường, không có khoảng cách, không có dấu) +pháp danh (chữ thường, không có khoảng cách, không có dấu) +.htm. Ví dụ: 

Hoà thượng Thích Trí Quang sẽ có địa chỉ thư mục trong ĐPNN là:

-- Nếu tác giả / dịch giả là chư tôn đức tăng ni (Nam tông) thì tên của quý vị trong thư mục này sẽ là http://www.buddhismtoday.com/tacgia/+ pháp danh (chữ thường, không có khoảng cách, không có dấu) + .htm. Ví dụ: 

Hoà thượng Hộ Tông sẽ có địa chỉ thư mục trong ĐPNN là:

-- Nếu tác giả / dịch giả là quý cư sĩ Phật tử thì tên của quý vị trong thư mục này sẽ là http://www.buddhismtoday.com/tacgia/+ tênhọ (chữ thường, không có khoảng cách, không có dấu) +.htm. Ví dụ: 

Cư sĩ Chính Trực sẽ có địa chỉ thư mục trong ĐPNN là:
 

 


Phật giáo cho người bắt đầu | Phật Pháp | Kinh Điển | Nghi thức | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Từ điển

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát Đạo | Triết học PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | Giáo dục PG

 Văn hóa PG | Xã hội học PG | PG và Khoa học | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Ăn chay

Phật tích & Danh thắng | Đối thoại | Diễn Đàn | Cuộc sống | Xuân | Vu-lan-bồn | Điểm sách | Văn học | Truyện | Thơ | Tin Tức PG

Nhạc | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả và dịch giả | Ban biên tập | Links
 Screen Savers | Tuyển tập ảnh | Mailing List | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/mucluc.htm
Cập nhật ngày   1-12-2006