Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

 

CƯ SĨ  MỸ THANH

 
.. .. .. ..
.....Một đời sống có ý nghĩa.   Thubten Zopa Rinpoche;   Mỹ Thanh dịch
.....Tự Do, Bình Đẳng, Tình Huynh Đệ.  Hoà thượng P.A. Payutto;  Mỹ Thanh dịch
.....Già và chết.     Bhikkhu P.A. Payutto; Mỹ Thanh dịch
.....Ảnh hưởng thiền ở nơi làm việc.    Mỹ Thanh dịch
.....Hạnh Phúc, Khổ Đau và Niết-bàn.   Venerable Ajahn Sumedho;  Mỹ Thanh dịch
.....Lợi ích của Thiền Vipassana cho chính bản thân cũng như xã hội.     Mỹ Thanh dịch
.....Tôn Giáo và Khoa Học.    Bhikkhu P.A. Payutto;     Mỹ Thanh dịch
.....Phật Giáo và sự khoan dung cho những dị biệt Tôn Giáo & Đức Tin.   Sulak Sivaraksa;  Mỹ Thanh dịch
.....Lòng Từ Bi và Con Người.   Đức Dalai Lama thứ 14;  Mỹ Thanh dịch
.....Thiền Định.     Ajahn Chah; Mỹ Thanh dịch
.....Giáo dục thánh thiện và Vipassana.    Giáo sư P. L. Dhar; Mỹ Thanh dịch
.....Một Phật tử chân chánh là một công dân của hoàn cầu. Bhikkhu T. Seelananda; Mỹ Thanh dịch
.....Bước đầu để hiểu sâu sắc về thiền định.  Dorothy Figen;  Mỹ Thanh dịch 
.....Phương pháp đưa đến sự hài hòa xã hội. Ven. Pyinnyathiha; Mỹ Thanh dịch 
.....Trò chơi súc sắc (The Game of Dice). Alain Danielou; Mỹ Thanh dịch 
.....Dừng lại, nhìn và làm chủ cái giận.   Erasto Fernandez; Mỹ Thanh dịch
.....Nước tương có thể gây ra ung thư.   Mỹ Thanh dịch 
.....Sống với pháp trong cuộc đời.  Venerable Ajahn Chah; Mỹ Thanh dịch 
.....Thiền là gì ?   Ven. Ajahn Sumedho;  Mỹ Thanh dịch
.....Lời Khuyên Thích Ứng Cho Các Thiền Sinh      Bhikkhu Khantipalo -  Mỹ Thanh dịch
.....Vũ Trụ Học Phật Giáo -  Rev. Tri Ratna Priya Karuna      Mỹ Thanh  dịch
.....Bệnh Tâm Thần Và Thiền Định         Mỹ Thanh  dịch
.....Quán niệm hơi thở    Mỹ Thanh  dịch
.....Vipassana và Thương mại    Mỹ Thanh   dịch
.....Hãy là bác sĩ cho chính mình   Mỹ Thanh  dịch
.....Những lợi ích khi niệm Om Mani Padme Hum    Mỹ Thanh  dịch
.....Vipassana ( Thiền Minh Sát) và Cách quản lý thương mại     Mỹ Thanh  dịch
.....Phương pháp rèn luyện tâm     Mỹ Thanh  dịch
.....Bài súc tích về quán niệm hơi thở       Mỹ Thanh dịch
.....Bên cạnh người già, sắp chết       Mỹ Thanh dịch
.....Thiền ngay lập tức      Mỹ Thanh dịch
.....Thiền định sáng suốt thực tiễn  (sách)  Mỹ Thanh
.....Thấy mọi vật như chúng là....    Mỹ Thanh  dịch
.....Nước phản ảnh tâm thức của chúng ta    Mỹ Thanh dịch
.....Mỗi người trong chúng ta là một vị y sĩ     Mỹ Thanh  dịch
.....Hạnh phúc, Nghiệp và Tâm Thức  (dịch)  Mỹ Thanh dịch
.....Học đối diện với Cơn Giận và hãy Thực Tập Bất Bạo Động     Mỹ Thanh  dịch
.....Từ Bi Chú – Om Mani Padme Hung - Ý nghĩa của câu chú   Mỹ Thanh   dịch
.....Tất cả mọi vật đều xuất hiện từ Tâm Thức   Mỹ Thanh dịch
.....Chữa bệnh : Quan điểm Phật giáo Tây Tạng     Mỹ Thanh  dịch
.....Hòa giải Sân Hận His Holiness the Dalai Lama - Mỹ Thanh dịch
.....Thiền về lòng Từ Bi, Tử Tế, và Hân Hoan Zoketsu Norman Fischer Mỹ Thanh dịch Việt
.....Học đối diện với Cơn Giận và hãy Thực Tập Bất Bạo Động Lama Surya Das, Mỹ Thanh dịch Việt
 

..............................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Harvey, Peter. (1990)  An Introduction of Buddhism: Teachings, History and Practice.  Delhi: Munshiram Manoharlal Mỹ Thanh dịch, hoàn tất năm 2003

 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/mythanh.htm
Cập nhật ngày  1-3-2007