...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt

Đạo Phật Ngày Nay
NI SƯ AYYA KHEMA

 
 
  .. .. .. ..
.....Quà Tặng Cuộc Đời: Tự Truyện của Ni Sư Ayya  Khema  (sách)   Diệu Liên dịch
.....Tình Thương Yêu.  Ni Su Ayya Khema ; Diệu Liên dịch 
.....Điều Phục Tâm.  Ni Sư Ayya Khema ;  Diệu Liên dịch
.....Giao Tiếp với Người.    Ni Sư Ayya Khema; Diệu Liên dịch
.....c đảo tự thân: Phương pháp luyện tâm theo Phật giáo (sách)    Ni sư Ayya Khema; Diệu Liên dịch
.....Vô Ngã Vô Ưu  (sách đang hiệu đính)  Ni Sư Ayya Khema; Diệu Liên dịch
.....Năm Phương Cách Để Đối Trị Sân Hận   Ni Sư Ayya Khem

 
  ..............................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Khema, Ayya (2000) When The Iron Eagle Flies: Buddhism for the West. Boston: Wisdom Publications.  Diệu Liên dịch, hoàn tất năm 2003

 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/ayya_khema.htm
Cập nhật ngày  2-7-2007