Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ốc Đảo Tự Thân
Phương Pháp Luyện Tâm Thanh Tịnh Theo Phật Giáo
(Be An Island the Buddhist Practice of Inner Peace)
Tác Giả:  Ni Sư Ayya Khema
Việt Dịch: Diệu Liên-Lý Thu Linh

 
MỤC LỤC
 
Khai Thị Tâm Trí
 
Xây Dựng Nền Tảng
 
Hoà nhập vào cuộc sống
Những Điều Cốt Lõi
 
Hoàn Thiện Con Đường Tu
 
Khái niệm giải thoát
 

   Trước khi tịch điệt, 2500 năm trước, Đức Phật đã giảng pháp lần cuối. Bài pháp thoại nầy đã đưọc ghi lại trong Kinh Đại Bát Nhã Niết Bàn (Trường Bộ Kinh -Maha Parinibbana Sutta -Great Passing Điscourse) và đã được lưu giữ trong Tam Tạng Kinh điển Pali, những thánh điển của  Phật giáo. Trong suốt 45 năm hoằng pháp, Đức Phật   đã chỉ dẩn cho chúng sanh bao giáo lý để đến được con đường  giải thoát.  Ở giai đoạn cuối đời, Đức Phật muốn nhấn mạnh với các đệ tử của  Ngài là cần đem những  lời giáo huấn đó áp dụng vào cuộc sống.

   Trong Kinh Đại Bát Nhã Niết Bàn, khi ngài Ananda, vị đệ tử trung kiên và cũng là thân quyến của Đức Phật, bày tỏ ý muốn được Đức Phật truyền lại những  lời giáo huấn cuối cũng đến các tăng ni, Đức Phật bảo rằng Ngài đã không giữ  gì lại "trong nắêm tay như một vị Thầy còn muốn giữ lại điều gì đó".  Và Ngài đã khuyên các đệ tử của Ngài không nên dựa vào sự dẩn dắt của Ngài. "Vi thế, Ananda, hãy làm ốc đảo tự thân, hãy an trú nơi chính mình, không nên tìm kiếm sự an trú ở bên ngoài; hãy xem Pháp là ốc đảo của mình, hãy xem Pháp là nơi an trú của ngươi".
   Rồi Đức Phật tiếp: "Các hàng đệ tử của ta, Ananda, những người hiện tại bây giờ hay sau khi ta tịch diệt, biết nương tựa nơi ốc đảo tự thân. . . biết xem Pháp là ốc đảo  của họ, và nương trú nơi Pháp. . . đó là những người sẽ đạt được đạo vô thường chánh đẳng, chánh giác, nếu họ dốc lòng tu tập".

   Hai  mươi bốn bài pháp thoại trong quyển sách nầy được giảng theo tinh thần của Kinh Đại Bát Nhã Niết Bàn, chú trọng vào sự thực hành nơi bản thân, 'xem Pháp là nơi nương trú, là ốc đảo của chính mình". Các bài Pháp thoại nầy cố gắng giảng giải các giáo lý của Đức Phật, chính yếu dựa vào những  bài kinh luận, các lời giải đáp của Ngài cho các hàng đệ tử.

  Chương thứ nhất giúp các Phật tử  hiểu ý nghĩa của việc 'nương trú' nơi Phật, Pháp và Tăng. Chương thứ hai  bắt đầu bằng bài kệ tán thán Phật pháp, rồi  tiếp tục khai triển thêm các phương pháp mở rộng nội tâm, kiến tánh, mà không cần phải dựa vào bất cứ cái gì bên ngoài ta. Cả hai chương nầy được đặt ở phần đầu của sách như một sự cúng dường, độc giả có thế đọc, nếu thích. Hoặc có thể đọc xong các chương khác, rồi trở lại hai chương đầu, có thể lúc đó ta sẽ tìm thấy chúng có ý nghĩa hơn.

   Có thể, ngay lúc nầy, độc giả chỉ thấy đôi ba chương có ích cho mình. Nếu chỉ có thế, đó cũng là một khởi đầu tốt đẹp, vì lúc ấy Pháp Phật nhiệm mầu đã trở thành một phần của đời sống tâm linh của chúng ta, để từ đó có thế phát triển, tăng trưởng thêm cho đến khi chúng ta  hoàn toàn hòa nhập với Phật pháp.
   Tôi xin tri ân tất cả các ni, các sadi-ni, các nam nữ cư sĩ đã luôn tìm đến nghe các bài Pháp thoại của tôi. Không có họ, những bài gỉang nầy đã không được nói ra, và có lẻ quyển sách nầy cũng chẳng bao giờ thành hình.
   Xin gửi lời cảm tạ đặc biệt đến các bạn tôi, những  người  luôn hiểu, luôn rộng lượng ủng hộï các công việc của tôi, cũng như việc xuất bản quyển sách nầy. Các Phật tử  đã đánh máy từ các bài giảng thâu băng. Những  người  nầy đã cúng dường  thời gian, công sức, và lòng từ bi trong việc truyền bá Phật pháp.

   Cầu cho tất cả  các vị đã giúp cho quyển sách nầy thành hình được nhiều thiện nghiệp. Mong rằng quyển sách nầy có thể mang hạnh phúc, niềm vui đến trong lòng bạn đọc.
Ayya Khema

Buđđha-Haus, Đức
Tháng 12, 1995

   Lần nữa, tôi lại có duyên lành để hoàn tất việc chuyển ra Việt ngữ thêm một quyển sách của Ni Sư Ayya Khema: Be An Island-Oác Đảo Tự Thân.  (Hai quyển kia là: Being Nobody, Going Nowhere-Vô Ngã Vô Ưu và I Give You My Life -Quà Tặng Cuộc Đời).

   Tuy nhiên, kinh nghiệm, sự hiểu biết của tôi về Phật pháp cũng chưa đủ là một li ti, li ti sương trên mênh mông biển cả Phật pháp. Vì vậy, kính mong nhận được những lời chỉ dẩn của các bậc tôn sư, của quý đạo hữu. Tất cả những sai sót trong bản dịch là do sự  yếu kém của bản thân người dịch, hoàn toàn không liên hệ gì đến trí tuệ uyên  thâm của Ni Sư Ayya Khema.

   Lần nữa xin chân thành tri ân Ni Sư Ayya Khema đã để lại cho đời nhiều quyển sách về giáo lý Đức Phật rất hữu ích.  Xin cảm nhận sự  gia hộ của Ni Sư để tôi có thể hoàn tất được công tác dịch thuật.

Nguyện đem công đức nầy,
Hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh
Nguyện trọn thành Phật đạo.
TP HCM
Tháng 4, 2001
Diệu Liên-Lý Thu Linh


Tưởng Niệm

   Vào ngày 2 tháng 11, 1997, Ni sư Ayya Khema (1923- 1997) đã qua đời vì bịnh ung thư ở tuổi 74.  Pháp danh của Ni sư có nghĩa là ‘An lành và Yên ổn’.   Ni sư là tác giả của khoảng 25 đầu sách về Thiền và giáo lý Phật giáo.  Ở Mỹ, Ni sư rất nổi tiếng qua quyển sách bán chạy nhất (best-selling) Being Nobody, Going Nowhere: Meditations on the Buddhist Path (Vô Ngã, Vô Ưu: Thiền Quán về Con đường Phật giáo). 

   Ni sư thọ giới xuất gia ở Sri Lanka vào năm 1979 và là một trong những người tiên phong trong việc tranh đấu cho ni giới trong tăng đoàn.

   Ayya Khema sinh năm 1923, cha mẹ theo đạo Do Thái.  Thời thơ ấu sống ở Bá Linh cho đến khi cuộc chiến bắt đầu, bà trốn chạy sang Ái Nhĩ Lan.  Sau đến sống ở Thượng Hải, ở đó bà và gia đình bị quân đội Nhật cầm tù trong các trại giam dành cho tù nhân chiến tranh.  Cha bà đã mất trong lúc bị giam cầm.  Sau chiến tranh, bà chu du khắp nơi ở châu Á, nhất là các nước vùng Hy Mã Lập Sơn, và tu Thiền.

   Năm 1964 Bà di cư sang Mỹ cùng chồng và hai con.  Sau một thời gian nghiên cứu, thực hành thiền Phật giáo, Ni sư bắt đầu truyền dạy Thiền khắp thế giới.  Năm 1978, Ni sư thành lập tu viện Theravada Wat Buddha Dhamma, nằm trong một khu rừng, gần Sydney, Úùc.  Ni sư cũng thành lập Trung Tâm Quốc Tế Ni (International Buddhist Women’s Center) và Parappuduwa Nun’s Island, dành cho phụ nữ muốn tu học chuyên sâu về Phật giáo hay muốn thọ giới xuất gia.

   Vào năm 1987, Ni sư tham gia tổ chức hội thảo quốc tế đầu tiên cho Ni giới, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đọc bài diển văn chủ yếu.  Cũng trong năm đó, Ni sư là người đầu tiên phát biểu về Phật giáo ở Liên Hiệp Quốc. 

   Ni Sư Ayya Khema còn là giám đốc đở đầu cho Buddha-Haus thành lập ở Đức, năm 1989, và năm 1996 Ni sư chứng minh cho sự thành lập Tăng đoàn của tu viện Western Forest  Monastery Tradition, là tu viện Phật giáo lâm tế đầu tiên ở Đức.

(Theo In Memorium, Tricycle: The Buddhist Review, Spring 1998)


Mục lục và lời giới thiệu | chương 1-6 | 7-11 | 12-17 | 18-24 | Phụ lục

http://www.buddhismtoday.com/viet/batdau/ocdaotuthan.htm

 


Vào mạng: 9-3-2002

Trở về thư mục "Phật giáo cho người bắt đầu"

Đầu trang