Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

CƯ SĨ DIỆU LIÊN_LÝ THU LINH

(Người đang tiến hành dịch toàn bộ sách của Ni sư Ayya)


.. .. .. ..
.....Quà Tặng Cuộc Đời: Tự Truyện của Ni Sư Ayya  Khema  (sách)   Diệu Liên dịch
.....Vô Ngã Vô Ưu  (sách đang hiệu đính)  Ni Sư Ayya Khema; Diệu Liên dịch
.....Ốc đảo tự thân: Phương pháp luyện tâm theo Phật giáo (sách)    Ni sư Ayya Khema; Diệu Liên dịch
.....Trò Chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh.     Diệu Liên dịch
.....Giải Quyết Khác Biệt.     Diệu Liên
.....Chuẩn Bị Cho Cái Chết.   Sri Swami Rama;   Diệu Liên dịch
.....Ý Nghiã Cuộc Đời.    Diệu Liên dịch 
.....Tình Yêu Đầu Đời.     Bhante Wimala ;   Diệu Liên dịch 
.....Theo Dấu Chân Thầy.  Jae Woong Kim ; Diệu Liên trích dịch 
.....Tình Thương Yêu.  Ni Su Ayya Khema ; Diệu Liên dịch 
.....Thiền và Nghệ Thuật Nấu Ăn.  Edward Espe Brown ;  Diệu Liên dịch 
.....Nghi vấn cánh cửa dẫn đến trí tuệ. Sri Krisna Prem; Diệu Liên dịch
.....Điều Phục Tâm.  Ni Sư Ayya Khema ;  Diệu Liên dịch
.....Dẹp Bàn.  Bernard Glassman & Rich Fields . Diệu Liên dịch 
.....Gương Soi.   Dr. Akong Tulku Rinpoche;  Diệu Liên dịch 
.....Giao Tiếp với Người.    Ni Sư Ayya Khema; Diệu Liên dịch
.....Vô nhãn, nhĩ, tỷ . . .  Barbara Brodsky;   Diệu Liên dịch 
.....Xuất gia  (truyện)  Kiyohiro  Miura;  Diệu Liên dịch 
.....Căn Nhà Thực Sự của Chúng Ta  Ajahn Chah Subatto;  Diệu Liên dịch
.....Từng Bước Đi Tới    Ani Thubten Chodron;   Diệu Liên-LTL
.....Hãy Đến Để Thấy "Phật Giáo, Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc"     Diệu Liên  dịch
.....Bước Sen "Cuộc Sống,Tình Yêu & Thiền Định"  (sách)  Diệu Liên_Ly Thu Linh  dịch
.....Nhìn Sự Vật Như Chúng Thật Sự Là Ajahn Chah - Diệu Liên Lý Thu Linh
.....Xuất Gia Kiyohiro Miura Jeff Shore dịch Anh, Diệu Liên Lý Thu Linh dịch Việt

 
 

..............................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Khema, Ayya (2000) When The Iron Eagle Flies: Buddhism for the West. Boston: Wisdom Publications.  Diệu Liên dịch, hoàn tất năm 2003

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay| Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/dieulien.htm
Cập nhật ngày  3-10-2006