Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt

Huy hieu cua Dao Phat ngay nay - Dao duc - Tri tue - Thien dinh
Đạo Phật Ngày Nay

LIÊN HOA - THANH LIÊN


   

.. .. .. ..
.....Ý Nghĩa của OM MANI PADME HUM         Liên Hoa dịch
.....Những lợi ích của bánh xe cầu nguyện      Liên Hoa  dịch
.....Mọi sự tuỳ thuộc vào động lực của chúng ta     Liên Hoa dịch
.....Cuộc đời của đức Phật và sự hành pháp của chúng ta      Liên Hoa dịch
.....Động lực của Ta là để dành cho những người hy vọng nơi chúng ta   Thanh Liên  dịch
.....Phật giáo không  Bộ Phái  Thanh Liên  dịch
.....Ba mươi Lời Khuyên Tâm huyết      Thanh Liên dịch
.....Sự từ bỏ     Thanh Liên dịch
.....Những lời chỉ dạy tâm huyết    Liên Hoa dịch
.....Những tư tưởng xoay chuyển tâm hướng về pháp   Liên Hoa dịch
.....Bồ đề tâm và lòng bi mẫn    Thanh Liên dịch
.....Lời khuyên từ bỏ việc ăn thịt       Thanh Liên   dịch
.....Đời sống trong sáu cõi và thần chú Ommani Padme Hum      Liên Hoa dịch
.....Động lực, sự bám chấp và thiền định      Liên Hoa dịch
.....Bản tánh của tâm    Liên Hoa   dịch
.....Lòng Bi Mẫn  Liên Hoa   dịch
.....Sự chứng ngộ   Liên Hoa   dịch
.....Đức Phật A-di-đà và cõi Tịnh Độ       Liên Hoa  dịch  
.....Hướng dẫn vào thiền định Shamatha    Thanh Liên  dịch
.....Sự quan trọng của việc thưc hành   Thanh Liên  dịch
.....Thuốc Lá       Thanh Liên dịch
.....Nhớ tưởng sự vô thường và cái chết      Thanh liên  dịch
.....Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thực hành pháp   Thanh liên  dịch
.....Con đường đến tự do vô thượng   (sách)   Liên Hoa
.....Hãy từ bỏ đời này    Thanh Liên  dịch
.....Viên ngọc như ý     (sách)  Liên Hoa dịch
.....Tấm gương soi tỏ những điều nên làm và nên bỏ    Thanh Liên  dịch
.....Ít tham muốn có nghĩa là ít đau khổ  Thanh Liên  dịch
.....Lời khuyên một hành giả săp chết      Liên Hoa dịch
.....Lợi ích của việc cứu vớt các sinh mạng   Thanh Liên   dịch
.....Giáo lý Guru Yoga        Thanh Liên dịch
.....Bổn tôn- suối nguồn của nhũng thành tựu     Thanh Liên  dịch
.....Hành giả thiền định       Thanh Liên  dịch
.....Những dòng tư tưởng để suy niệm nhân dịp năm mới      Thanh Liên
.....Sinh ra làm người quý báo     Thanh Liên     dịch

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"

...


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com   
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichtrungnghia.tm
Cập nhật ngày  1-5-2006