Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt

Huy hieu cua Dao Phat ngay nay - Dao duc - Tri tue - Thien dinh
Đạo Phật Ngày Nay

 

TỊNH NGHIÊM - NGHIÊM XUÂN CƯỜNG

 
 
.. .. .. .. .....Thênh Thanh Lối Về      (thơ)   Tập thơ Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường
.....Ai Mà Hơn Ai        (thơ)       Nghiêm Xuân Cường
.....Âm Vang Một Ngày Mùa Đông   (thơ)       Nghiêm Xuân Cường
.....Bên Giòng Sông Ni Liên       (thơ)       Nghiêm Xuân Cường
.....Bên Trầm Hương       (thơ)     Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Biển và Ngày Vui        (thơ)     Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Bóng Mát Thương Yêu   (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Cánh Chim Nhỏ Bé   (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Bước Bình An Hạnh Phúc Ở Lòng Ta    (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Xuân Bất Tận     (thơ)    Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Xây Nhà Trên Cát    (thơ)    Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Vô Thường   (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Vô Lượng Tâm   (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Vô Ích    (thơ)    Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Vô Đề     (thơ)    Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Từng Bước Yên Vui    (thơ)     Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Bóng Mát Thương Yêu   (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Bước Chân Hạnh Phúc   (thơ)  Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường 
.....Tiếng Ru Êm   (thơ)  Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Nghe Tiếng Mênh Mông   (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Thanh Tịnh Hương  (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Nguyện Đi Như Một Giòng Sông  (thơ)  Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Một Chuyến Đi   (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Trái Tim Của Mẹ   (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
.....Mẹ Là Phật Độ Con Qua Khổ Hải     (thơ)  Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường

.....Mây Sẽ Về Đâu  (thơ)   Tịnh Nghiêm_Nghiêm Xuâm Cường

.....Như Mây Trôi Đi  (thơ)   Tịnh Nghiêm_Nghiêm Xuâm Cường

.....Mây Trắng Thong Dong   (thơ)   Tịnh Nghiêm_Nghiêm Xuâm Cường

.....Phật Cùng Ta Mỉm Cười  (thơ)   Nghiêm Xuân Cường

.....Nghiệp    (thơ)   Nghiêm Xuân Cường

.....Đâu Phải Là Ta   (thơ)   Nghiêm Xuân Cường

.....Sám Hối  (thơ)   Nghiêm Xuân Cường

.....Vô Lượng Quang   (thơ)   Nghiêm Xuân Cường

.....Như Một Giòng Sông  (thơ)  Nghiêm Xuân Cường

.....Nẻo Về Chân Tâm  (thơ)  Nghiêm Xuân Cường

.....Này Em Có Thấy  (thơ)  Tịnh Nghiêm-Nghiêm Xuân Cường

.....Một Ngọn Đèn  (thơ)  Tịnh Nghiêm-Nghiêm Xuân Cường

.....Phút Chia Ly   (thơ)  Tịnh Nghiêm-Nghiêm Xuân Cường

.....Khi Mộng Tan Rồi   (thơ)   Thơ Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường

.....Một Niềm Vui   (thơ)   Thơ Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường

.....Từ Giữa Cơn Đau   (thơ)  Thơ Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường

.....Thoát Vòng Tử Sinh   (thơ)  Thơ Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường

.....Nụ cười bất diệt  (thơ)  Thơ Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường

.....Nắng mãi đẹp ngời    (thơ)  Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường

.....Nghe tiếng nhiệm mầu    (thơ)  Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường

.....Giấc mộng đời    (thơ)  Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường

.....Hải đảo tự thân  (thơ)  Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường

.....Đoá hoa tâm  (thơ)  Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường

.....Lời Dậy Của Đức Bồ Tát Phổ Hiền  (thơ)  Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường

.....Quán Trọ   (thơ)  Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường

.....Bong Bóng Nước  (thơ)  Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường

.....Khi tâm sinh diệt   (thơ)  Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường

.....Quy Ngưỡng   (thơ)  Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường

.....Chuông gọi tỉnh thức  (thơ)   Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường

.....Ơn đời   (thơ)   Tịnh Nghiêm-Nghiêm Xuân Cường

.....Chỉ một cánh chim  (thơ) Tịnh Nghiêm-Nghiêm Xuân Cường

.....Hạnh Phúc Và  Mùa Xuân    Tịnh Nghiêm-Nghiêm Xuân Cường

.....Bước Lê Thê Nẻo Luân Hồi  (thơ) Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường

.....Đời Vui Thế Có Ai Cần Ánh Sáng   (thơ)  Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường

.....Tu Bụi: Cuộc Hành Trình Tìm Lại Chính Mình       Nghiêm Xuân Cường

.....Những Tiếng Súng Oan Khiên        Nghiêm Xuân Cường

.....Cảm Ơn Tam Bảo       (thơ)     Nghiêm Xuân Cường

.....Pháp Là Ngọn Hải Đăng       (thơ)     Nghiêm Xuân Cường

.....Đêm Trên Đảo Marco       (thơ)     Nghiêm Xuân Cường

......................................Trở về "Mục lục tác giả"
...

PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học| Thơ  | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/nghiemxuancuong.htm
Cập nhật ngày  19-4-2007