Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Ôi đau khổ, bạn thân vừa trở lại

Ta nhìn ngươi muốn hỏi đến từ đâu

Từ giữa u sầu, từ giữa cơn đau?

Hay giữa tâm ta nhuốm mầu chấp ngã

 

Hỡi đau khổ, hãy vứt đi mặt nạ!

Hãy cút đi!  Quân hèn hạ xấu xa!

Hãy tránh xa, người hãy tránh xa ta!

Hãy đi khuất, đừng bao giờ bén mảng!

 

Gió vừa dứt trên mặt hồ vắng lặng

Trăng từ cao tỏa ánh sáng lung linh

Chẳng lẽ muôn đời ta mãi vô minh

Sống chui rúc giữa ngục hình tăm tối

 

Hỡi đau khổ, bạn thân, còn tìm tới

Ta nhìn ngươi đã biết đến từ đâu

Tâm vẫn mong cầu, khát ái mê sâu

Là vướng mắc buồn đau ngàn muôn kiếp.

 


Vào mạng: 4-10-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang