Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Vô Lượng Tâm

Mẹ ơi, đại lượng từ bi

Thương đàn con dại mẹ đi khắp trời

Ngẩng lên ánh sáng đẹp ngời

Lắng tâm tư khắc ghi lời Mẹ trao

Mẹ ơi, lòng Mẹ biển sâu

Núi mòn sông cạn Mẹ đâu cạn lòng

Án Ma Ni Bát Di Hồng

Chắp tay về Mẹ mà lòng yên vui.

Dẫu bão táp dập vùi trôi nổi

Đời bất bình ngàn nỗi khó khăn

Vững lòng về với chân tâm

Sóng mênh mông, bể trầm luân xá gì.

Mẹ ơi, đại lượng từ bi

Ba ngàn thế giới hăng ghi tình Người

Mẹ như trăng sáng tuyệt vời

Cho đàn con dại một trời thương yêu

Mẹ ơi, một cuốc bể dâu

Ta bà muôn kiếp khổ đau trùng trùng

Biển vô minh sóng chập chùng

Chắp tay về Mẹ mà lòng yên vui.


 


Vào mạng: 1-1-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang