Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Mây Sẽ Về Đâu

Tịnh Nghiêm_Nghiêm Xuâm Cường


 

Mây ơi, mây sẽ về đâu

Về xa xôi giữa muôn mầu sắc không

Mây là mưa xuống mênh mông

Hay là tuyết trắng ung dung giữa trời

 

Là sông, là suối ngọt bùi

Đem nguồn sống đến muôn loài chúng sanh

Mây là sương sớm mong manh

Là hoa kết trái ngon lành ngày mai

 

Mây ơi, mây hãy dừng đây

Để cho ta hỏi câu này được chăng?

Kể từ cất bước lang thang

Bao nhiêu đỉnh núi, dặm ngàn mây qua

 

Bao nhiêu kiếp đã là mưa

Bao nhiêu kiếp ở biển kia, sông này

Bao nhiêu kiếp ở lạch ngòi

Bao nhiêu mây ở trong người gần xa

 

Ta là mây- cũng là ta

Mây là mây- cũng là hoa giữa đồng

Ta là ta giữa muôn trùng

Chợt không, chợt có giữa giòng thiên thu

 

Mây ơi mây sẽ về đâu…

05-07-2005

*Nhân nghe pháp thoại chiều ngày 10 tháng 4, 2005 “Người thân

tôi chết,  người đi về đâu" của  Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

 

 


Vào mạng: 1-6-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang