Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Bóng Mát Thương Yêu

Thầy ngồi đó- vững vàng cây đại thụ

Bóng mát thương yêu, che khắp tăng thân

Ngoài kia gió bốn bề đông tàn tạ

Chánh pháp cho con hơi ấm mùa xuân.

Thầy ngồi đó- an nhiên và tự tại

Mưa pháp không ngưng, tươi mát nơi nơi

Bàn chân ấy, vững bền qua năm tháng

Trái tim đau vì nhân loại chơi vơi.

Ngàn trùng xa xôi Thầy về đây

Aùnh Đạo Vàng bừng tỏa giữùa đời

Lòng từ bi thương người trầm luân

Nắng an lành sưởi ấm muôn xuân

Một đời hy sinh vì đạo pháp

Trước khó khăn nào sờn chân bước

Đạo Giải Thoát đem về mười phương

Nắng huy hoàng trên khắp lối đường

 

Thầy ngồi đó- vững vàng cây đại thụ

Tiếng nói thương yêu, tươi mát tim con

Ngoài kia gió đông về trên đồng nội

Sao giữa thiền đường đầm ấm tình thương.

Thầy ngồi đó- môi cười, ôi hiền hậu!

Sáng đời con như ánh mặt trời lên.

Thầy ngồi đó- vọng âm qua khổ hải,

Cho tiếng chuông huyền diệu mãi triền miên

01-28-04


 


Vào mạng: 1-12-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang