Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
 • Đóa Hoa Tâm


 • Biết hư dối vẫn đi về hư dối

  Nẻo vô minh còn tiếp nối trầm luân

  Đời đau thương đầy rẫy những hận sân

  Đem Bát Nhã Trí Huệ dần soi sáng

   

  Khi đuốc tuệ từ bi về tỏa rạng

  Hận sân kia sẽ tan biến thành mây

  Mây trôi đi rồi hóa nước dần rơi

  Thành ngàn giọt cam lồ, ôi tươi mát!

   

  Đóa hoa tâm chợt rạng ngời thơm ngát

  Sen giữa bùn vẫn trọn sắc vẹn hương

  Cuộc đời xem như giấc mộng vô thường

  Chẳng còn ghét, chẳng còn thương em nhé!

   

  Mắt Trí Huệ như vầng hồng vừa hé

  Đã xa rồi những nhỏ bé đêm đen

  Theo bước chân Từ Phụ, vững niềm tin

  Tâm tức Phật vượt thoát vòng sinh diệt.

   


  Vào mạng: 1-12-2005

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang