Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Niềm vui lớn trong tôi từ đâu tới

Nhoẻn miệng cười nhìn nắng mới vừa lên

Mỗi sớm mai nghe chim hót đầu cành

Yêu ngàn giọt sương long lanh trên lá

 

Chân nhẹ bước trên đường xinh nho nhỏ

Lòng nhịp nhàng từng hơi thở tinh khôi

Ngày mới là đây, đối diện cuộc đời

Mỗi giây phút là một lời chân lý

 

Đường phía trước sáng ngời không bi lụy

Từng buớc chân vững chãi nẻo từ bi

Diệt vô minh, lòng chẳng vướng hận si

Bát Chánh Đạo hành trì đường vô tận.

 


Vào mạng: 4-10-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang