Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Đời Vui Thế Có Ai Cần Ánh Sáng

Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường


 • Người là ai mà đau thương khốn khổ?

  Người là ai mà lệ đổ canh thâu?

  Người là ai trong tầm tã mưa Ngâu

  Mà ngoi ngóp giữa u sầu chán ngấy.

   

  Mộng mơ nữa cũng là điên loạn đấy

  Một người si lôi cuốn mấy người theo

  Tâm đã say thì miệng nói leo nheo

  Tình với nghĩa cũng lộn phèo, ném hết!

   

  Đạo với lý, nói gì lời chán chết!

  Ta là Ta, Chúa Tể hết muôn loài

  Ngươi là ai?  Này giun dế nhãi ranh

  Hãy quỳ mọp trước Hung Thần Đại Ngã!

   

  Hãy quỳ xuống nghe Ta cười ha hả

  Ta là Ta, ngự trị chín tầng cao

  Ta là Ta, muôn lời nói trước sau

  Khi đã thốt không một câu sai quấy

   

  Hãy quỳ xuống!  Lắng nghe lời Ta dậy:

  Hãy nhớ từ nay, đừng cựa quậy ngo ngoe!

  Muốn sống an lành, sung sướng no nê

  Thì mắt nhắm, tai bưng che kín mít!

   

  Đạo đức, lương tâm…hãy quên cho hết!

  Hãy nói Ta nghe lời ngọt đê mê

  Hãy uốn lưng cong, học thói xun xoe

  Dẫu có biết, cứ dại khờ ngu dốt.

   

  Trước mọi sự hãy trả lời: Tốt, tốt!

  Như lũ chim kia, tập hót cho hay.

  Chén rượu đời, cầm lấy, uống cho say!

  Và cứ sống cho qua ngày đoạn tháng.

   

  Đời vui thế có ai cần Ánh Sáng.

  02-21-07

   


  Vào mạng: 1-3-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang