Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Trái Tim Của Mẹ

Mẹ là cả một trái tim

Là hoa trong gió gieo hương tuyệt vời

Tình thương của mẹ rạng ngời

Sống trong con, suốt một đời không phai

Mẹ là nắng chiếu qua mây

Sưởi lòng con, sáng soi ngày mai sau

Mẹ ơi, nghĩa nặng tình sâu

Phận làm con chẳng biết sao đáp đền

Chắp tay con nguyện một niềm

Xin Chư Phật độ, muộn phiền sớm tan

Mẹ cha luôn được khang an

Vững niềm tin, thoát muôn ngàn sầu thương

Nguyện cho lòng ngập trầm hương

Đạo Vàng nhẹ bước một đường thênh thang


 


Vào mạng: 3-5-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang