Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
 • Nghe Tiếng Nhiệm Mầu


 • Buồn cho ta quá đỗi

  Lạc bước về phương nào

  Lợi danh vây khắp lối

  Đời biết trôi về đâu

   

  Buồn thương rơi nước mắt

  Lòng vương vương u sầu

  Trời Tây phương xa tắp

  Vẳng nghe tiếng nhiệm mầu

   

  Ôm một giấc mộng

  Người ôm một giấc mộng

  Đi về đâu đó

  Đi về những đâu

   

  Mang một khối sầu

  Người mang một khối sầu

  Đi về đâu đó

  Biết rồi về đâu

   

  Buồn cho ta quá đỗi

  Từ viễn du phương trời

  Niềm vui ai có thấy

  Ngày tháng trôi dần trôi

   

  Buồn thương rơi nước mắt

  Tìm bóng mình nơi nào

  Trời Tây phương xa tắp

  Vẳng nghe tiếng nhiệm mầu

   


  Vào mạng: 1-12-2005

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang