Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Ba cõi* nóng khác gì nhà lửa

Ngày vụt qua như thể tên bay

Thoạt nhìn lòng những mê say

Tỉnh ra thoắt thấy đời đầy huyễn mơ

 

Lúc tuổi trẻ đợi chờ hăm hở

Bước đường vui rộn nở ngàn hoa

Lợi danh, tài sắc...ai ngờ

Trăm năm mây gió hững hờ trôi nhanh

 

Hôn hoàng đến riêng mình đối cảnh

Nghĩ phận mình hồn lạnh căm căm

Duy tuệ thị nghiệp, dặn lòng

Quyết tâm gắng sức thoát vòng tử sinh.

 


Vào mạng: 4-10-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang