Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Biển và Ngày Vui

Biển rộng bao la- sóng lướt sóng

Đôi làn mâytrắng trôi lững lờ

Chập chùng gió cuôn gió mãi cuốn

Bay về đâu cánh chim không nhà

Một ngày vui qua đi nhanh nhanh

Cánh buồm căng gió, lòng cô quạnh

Mặc đời ai đua tranh đua tranh

Riêng mình ta bước đường vắng lặng.

6-28-03


 


Vào mạng: 1-12-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang