Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Như Mây Trôi Đi

Tịnh Nghiêm_Nghiêm Xuâm Cường


 

Buông xả và thảnh thơi

An bình không nghĩ ngợi

Tương lai không chờ đợi

Tự tại lòng yên vui

 

Niết bàn và tử sinh

Mây ngàn trôi rất nhẹ

Hiền hòa vô tư lự

Không nhà về mông mênh

 

Gió, mây... sẽ đi về đâu?

Thân ta, sẽ tan vào đâu?

Trông muôn hướng, đất trời là một

Bao mộng huyễn ...là nước trôi qua cầu

 

Như làn mây nhẹ trôi

Muôn đời không đứng lại

Không âu lo thành bại

Không một và không hai

 

Ta, một lần tử sinh

Gió, ngàn năm gió lộng

Trăm năm như đại mộng

Đời đời là hư không.

Blue Ridge Mountains, NC

 

 


Vào mạng: 1-6-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang