Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Một Chuyến Đi

Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường


Trong yên lặng ánh trăng tỏa sáng,
Muôn ngàn sao lấp lánh trên cao.
Tâm đã quyết, đạo phải cầu
Hành trang đã sẵn bắt đầu chuyến đi.
 
Người quay gót phòng the nhìn rõ,
Trong cõi mơ: này vợ, này con.
Phút chia ly, dạ bồn chồn
Dấu thân yêu mãi một lòng khắc ghi.
 
Sao đêm rõi lối đi trước mặt,
Suốt canh khuya, hiu hắt dặm trường
Mỏi mòn vó ngựa bờ sương
Thoắt trông đã thấy vầng hồng mới lên .
 
Tạm dừng bước, Người khuyên Xa Nặc:
"Hãy vì ta, Kiền Trắc người đem
Cầm theo, này lọn tóc đen
Của tin, gươm báu về dâng Phụ Hoàng
 
Xin Cha Mẹ vững lòng tin tưởng
Ta ra đi lòng nặng tình thương.
Những mong mở một con đường
Đạo Vàng giải thoát khắp ngàn chúng sinh
 
Hỡi Xa Nặc, cố ngăn giòng lệ!
Hãy vì ta, nhanh nhẹ bước đường
Quay về nói với Công Nương
Phụ Vương, Dưỡng Mẫu chớ mang lệ sầu."
 
"Bạch Thái Tử, lòng đau như cắt
Nỡ lòng nào Người bắt thân tôi
Khải tâu hung tín về Người
Cho hoàng tộc ...Ôi rụng rời chân tay!"
 
"Hỡi Xa Nặc, lòng này đã quyết!
Trước mặt ta chỉ một đường đi
Hãy vì ta, chớ nề chi
Phút này xin tạm biệt ly, chớ buồn"
 
"Bạch Thái Tử, dặm trường bảo trọng
Kẻ hèn xin vâng lệnh Người trao.
Một mai, ánh đạo nhiệm mầu
Sáng soi, Người nhớ quy đầu cố hương."
 
Con Kiền Trắc mắt rươm rướm lệ
Cúi đầu nhìn bóng chủ dần xa
Giã từ cuộc sống xa hoa
Màn trời chiếu đất, bôn ba tháng ngày.
 
Chân nhẹ bước lòng đầy thanh tịnh
Trải sáu năm khổ hạnh rừng già
Bao lần hàng phục yêu ma
Con đường tỉnh thức dẫu xa cũng gần
 
Tâm đã vượt thoát vòng sinh diệt
Cứu chúng sanh phá hết u mê
Vô minh dù tỏa bốn bề
Đạo Giải Thoát nắng tràn trề mười phương.

 


Vào mạng: 3-5-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang