Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Buổi sáng ra vườn em lắng nghe

Tiếng chim mừng nắng gọi thu về

Vui trong gió nhẹ đôi cánh bướm

Đang mải nô đùa bên khóm hoa

 

Nhưng nếu mắt nhìn tinh ý hơn

Em ơi, em có thấy triền miên

Trùng trùng duyên khởi qua muôn vật

Là vạn lần ta đã hóa thân

 

Những giòng sông đời trôi rất nhanh

Em ơi, em có lúc trầm ngâm

Có bao giờ hỏi giàn hoa tím

Hoa đã vì ta nở bao lần?

 

Trên quãng đường em đi sáng nay

Lung linh giọt nắng rót vai gầy

Mong manh ngàn sợi tơ vương gió

Là những duyên đời tay kết tay

 

Nếu có khi nào ta cách xa

Em ơi, xin hãy ngắm ngàn hoa

Và em sẽ thấy trong vạn hữu

Ghi chút tình ta rất đậm đà.

 


Vào mạng: 1-9-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang