Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đêm Trên Đảo Marco
Kính tặng các bạn đồng tu

Nghiêm Xuân Cường


 • Nửa đêm chợt nhớ bạn hiền

  Niềm vui pháp lạc ngập tràn tâm tư

  Sông dài vương vấn biển xa

  Nỗi niềm trên giấy cũng thừa mà thôi

   

  Đó đây cách biệt phương trời

  Tình quê ý đạo nổi trôi dạt dào

  Sóng khuya vỗ giấc chiêm bao

  Dẫu vô thường- bớt tiêu hao tháng ngày.

  04-10-07

   


  Vào mạng: 1-3-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang