Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Vô Thường

Vô thường là gió qua nhanh

Trăng treo đầu ngõ, cây xanh trước nhà

Trong lòng ta, giữa bao la

Cánh chim trước gió đâu là quê hương

Như tiếng sóng giữa đại dương

Như mây đầu núi, như sương ban chiều

Những gì ta mến, ta yêu

Tỉnh say một giấc tan vào hư không.


 


Vào mạng: 1-1-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang