Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Xây Nhà Trên Cát

Này cột to, bao la thành lũy

Giữa cao xanh hùng vỹ một vùng

Này vườn hoa,giếng sâu hoàn mỹ

Vừa đẹp mắt cho người ngắm trông

Này tường cao, sân sau sân trước

Có cây xanh lá biếc đủ mầu

Này hoàng hôn nghiêng nghiêng mây nước

Đồi thông vút lên ngàn cây cao

Sóng cuốn mênh mông

Chợt ào tới xô tan lũy thành

Ngắm áng mây hồng

Ngàn mơ ước biết là có, không ?

Bão tố miên man

Nào ai có biết đâu mất còn

Gió cuốn mây trôi

Hạnh phúc mãi trong lòng bàn tay.


 


Vào mạng: 1-1-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang