Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
 • Nắng Mãi Đẹp Ngời


 • Nắng ơi, nắng đã lên rồi

  Ngày vui lòng ngập ơn đời chứa chan

   

  Những niềm vui nhỏ miên man

  Đến cùng ta, ước nguyện tràn tâm tư

  Lắng nghe!  Tiếng nói đại từ

  Tiếng thiên thu, tiếng Chân Như gọi về

   

  Ôi ánh sáng từ bi vô lượng!

  Soi bước ta từng chặng đường dài

  Thành tâm tưởng đến Phật đài

  Con xin cung kính ơn Người hằng ghi.

   

  Nắng ơi nắng mãi đẹp ngời

  Tình yêu muôn loại một trời bao la

  Giữa lòng ta nở ngàn hoa

  Đường thênh thang, nắng chan hòa ý thơ.

   


  Vào mạng: 1-12-2005

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang