Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nụ Cười Bất Diệt
Kính dâng Giác Linh Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải

Hằng triệu con người gục đầu thổn thức

Tin từ xa như tiếng sét ngang tai

Đất nước ơi, đã mất một nhân tài

Trái tim lớn với nụ cười bất diệt

 

Có thể nào chăng?

Bóng đã khuất, Người đã về cõi Niết

Bàn chân vui nào có biết đến, đi

Ôi, giữa tương phùng đã có biệt ly

Giữa hạnh phúc có chút gì cay đắng

 

Triệu khúc ruột chiều nay đau quặn

Nước mắt tiễn Người, Bồ Tát hóa thân

Suốt cuộc đời dâng hiến trọn mùa xuân

Biển Trí Tuệ một lòng vì đạo pháp

 

Thân tứ đại dẫu tan như ánh chớp

Anh Linh ngời sáng mãi với ngàn thu

Thoát chốn vô thường về cõi Chân Như

Xin nương tựa giữa từ bi vô lượng.

 


Vào mạng: 1-12-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang