Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Đường đời tuy muôn lối

Chung quy chỉ một điều

Lòng này còn tăm tối

Còn sáu nẻo luân lưu

 

Vòng tử sinh u ám

Vây quanh bởi muộn phiền

Một ngọn đèn thắp sáng

Xua bóng tối triền miên

 

Đường đời tuy muôn lối

Chung quy chỉ một điều

Đạo nhiệm mầu dẫn bước

Vô ngã tức vô ưu.

 


Vào mạng: 4-9-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang