Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Mây Trắng Thong Dong

Kính tặng Hòa Thượng Thích Mãn Giác

Tịnh Nghiêm_Nghiêm Xuâm Cường


 

Buông bỏ hết buồn đau, hờn giận

Không âu lo, vướng bận viễn vông

Thở vào, mây trắng thong dong

Thở ra, môi nở nụ hồng đẹp xinh

 

Như giòng nước ung dung về biển

Như cánh chim biền biệt trời mây

An nhiên- đi, đến, đêm ngày

Có không, còn mất lòng này chẳng suy

 

Thân vốn tựa li ti bụi nhỏ

Bởi vô minh sầu khổ khôn nguôi

Khi mây phiền não tan rồi

Mặt trời trí huệ rạng ngời chân tâm.

*đề tựa một tập thơ của Huyền Không

 

 


Vào mạng: 1-6-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang