Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thanh Tịnh Hương
Kính tặng tất cả các tâm hồn vị tha

Thanh Tịnh Hương! Thanh Tịnh Hương!

Đóa sen thơm ngát těnh thương rạng ngời

Thanh Tịnh Hương đi ngŕn nơi

Hoa vô ưu thắm tình người bao la

Bay về muôn hướng trời xa

Như chim vui cất lời ca tuyệt vời

Bao niềm đau sẽ dịu vơi

Khi hoa nhân ái ngập đời hương yêu

Ta bà ngục tối

Trăm đường muôn lối

Tim ta khao khát

Huy hoàng ánh đạo

Muôn vàn thương đau

Trong đời u tối

Người người đang đón

Chờ tia nắng mới

Thanh Tịnh Hương! Thanh Tịnh Hương!

Ai đi gieo rắc těnh thương vào đời.

Thanh Tịnh Hương bay ngàn nơi,

Ôi hoa nhân ái rạng ngời chân tâm.

12-2002


 


Vào mạng: 1-04-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang