Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Cánh Chim Nhỏ Bé

Có con chim nhỏ bé

Sáng nay vui trên cành

Ta lắng nghe chim hót

Mắt nhìn trời xanh xanh

Chim líu lo ca hát

Trong nắng mai trong lành

Đôi cánh xinh nho nhỏ

Chợt vút lên trời xanh

Ôi cánh chim nhỏ nhỏ

Em có biết hay chăng

Bay về phương nào đó

Cho lòng ta tơ vương.

05-23-02


 


Vào mạng: 1-12-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang