Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nghiệp

Tôi làm chủ nghiệp của tôi

Mỗi giây phút, mỗi phần đời qua nhanh

Giữ thân, khẩu, ý trong lành

Giữ Bát Chánh Đạo thực hành yêu thương

 

Nhìn trước mắt vô thường biến đổi

Cuộc đua tranh lắm nỗi đớn đau

Dập vùi trôi nổi bể dâu

Có không, không có, biết đâu bến bờ

 

Nghiệp và quả như là hình bóng

Huân tập như đinh đóng vào tâm

Lời hay Phật dậy nằm lòng

Làm lành, lánh dữ thoát vòng tử sinh

 

Ai ơi tạo lấy nghiệp lành

Giúp người, người giúp, rành rành tích xưa

Nhủ lòng: tỉnh giấc mơ chưa?

Vô thường nào có biết chờ đợi ai.

 


Vào mạng: 1-7-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang