Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mẹ Là Tất Cả

Mẹ suối mát thiên thu đời con tắm

Mẹ hoa thơm, tươi thắm cả vườn xuân

Mẹ trăng thanh huyền diệu khắp trần gian

Mẹ gió thoảng giữa vô vàn oi bức

Mẹ Phật Tổ độ con về bến giác

Mẹ mưa chan xuống sa mạc cằn khô

Mẹ trái ngon vừa chín mới hái vô

Mẹ sữa mật cả đời cho hạnh phúc

Mẹ linh chú ban con đầy nghị lực

Mẹ bùa thiêng phù trợ lúc nguy nan

Mẹ cây cao rợp bóng mát trần gian

Mẹ giếng ngọt uống muôn đời thấm mát

Mẹ lúa mới ăn hoài không vơi hạt

Mẹ đại dương bát ngát bốn mùa thơm

Mẹ thâm ấp ủ nắng mưa chan

Mẹ khúc nhạc ngân vang lời thánh thót

Mẹ ánh sáng thái dương về vạn vật

Mẹ càn khôn vũ trụ rất bao la

Mẹ cho con trí tuệ, tánh vị tha

"Mẹ" ngôn ngữ Ta Bà...không nói hết

Mẹ là cả những gì cao quý nhất

Mẹ ơi ...con trang trọng nhớ ơn người.


 


Vào mạng: 04-02-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang