Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

 Người như điên cuồng

Như rồ như dại

Cơn giận tan rồi

Người quên hay nhớ

 

Đời như sóng dồn

Như ngàn giấc mộng

Khi mộng đã tàn

Chỉ còn hư không

 

Muôn trùng muôn trùng

Lại về hư vô

Trăm phương ngàn hướng

Về với chân không

 

Muôn trùng muôn trùng

Ngàn cơn sóng dậy

Người còn hay mất?

Mất hay mãi còn?

 

Ngàn năm qua rồi

Giữa đời u tịch

Cơn mộng xa vời

Người nào có biết

 

Đời vương u sầu

Trong ngàn giấc mộng

Khi mộng tan rồi

Chỉ còn hư không.

09-21-05

 


Vào mạng: 4-10-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang